Jednoduchá obsluha hostů

POŽADOVANÁ ODBORNÁ ZPŮSOBILOST:

(Požadavky jsou stanoveny Kvalifikačním standardem)
 • Vyúčtování tržeb
 • Uvedení hostů, poskytnutí pomoci při výběru z jídelního lístku
 • Vyřizování objednávek hostů
 • Sestavování jídelního lístku a sledu pokrmů
 • Inkasování plateb od hostů
 • Příprava teplých nápojů
 • Ošetřování a skladování nápojů
 • Nakládaní s inventářem
 • Skladování potravinářských surovin
 • Podávání pokrmů a nápojů jednoduchou obsluhou
 • Podávání pokrmů a nápojů hostům při bufetovém uspořádání
 • Obsluha zařízení v odbytovém středisku
 • Obsluha výčepních zařízení
 • Organizování práce v provozu a při gastronomických akcích
 • Provádění hygienicko-sanitační činnosti v potravinářských provozech a dodržování bezpečnostních předpisů a zásad bezpečnosti potravin
ZKOUŠKA
Koná se před autorizovaným zástupcem autorizované právnické osoby (školy). Doba přípravy na zkoušku je do 30 minut. Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 2,5 až 3,5 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozdělena do více dnů.
Uchazeč musí předložit před zkouškou platný zdravotní průkaz pro práci v potravinářství.
Po úspěšném složení zkoušky získá absolvent Osvědčení o profesní kvalifikaci.
CENA ZA ZKOUŠKU
Výše úhrady za zkoušku je s DPH 3 025 Kč (bez DPH 2500 Kč + 21% 525 Kč).

Více informací lze získat na: http://www.narodni-kvalifikace.cz/kvalifikace-12-Jednoducha_obsluha_hostu