Kadeřník

Výuka je realizována podle školního vzdělávacího programu: Kadeřník
Délka přípravy: 3 roky
Forma studia: denní
Místo výuky: Kadaň
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
Určen pro: chlapce i dívky
Způsob ukončení: závěrečná zkouška
Certifikace: výuční list, vysvědčení o závěrečné zkoušce
Podmínky pro zařazení do přijímacího řízení: Splnění povinné školní docházky, zdravotní způsobilost doložená potvrzením lékaře.
Přijímací řízení bez přijímacích zkoušek.
Výuka je založena na pravidelném střídání týdne teoretického vyučování a týdne praktického vyučování. teoretické přípravě se rozvíjí učivo předmětů matematika, český jazyk, cizí jazyk, občanská nauka, základy přírodních věd a ICT, dále se žáci vzdělávají v odborných předmětech, např. technologie, materiály, výtvarná výchova, psychologie a ekonomika, daňová evidence.
Praktické vyučování: výuka zaměřena na získávání dovedností a pracovních návyků pro provádění střihu vlasů, barvení vlasů, přelivů, trvalé ondulace, ošetření vlasů a vlasové pokožky vhodnými přípravky, provádění konečné úpravy dámských, pánských a dětských účesů, holení vousů a úpravy knírů a plnovousů atd. Praktické vyučování probíhá ve školních kadeřnických salonech, ve druhém a třetím ročníku mají žáci možnost vykonávat odborný výcvik na smluvních pracovištích v kadeřnických salonech v místě svého bydliště.
Pracovní pozice, na kterou je směřována příprava absolventa:
Absolvent se uplatní v povolání kadeřník při poskytování kadeřnických služeb ve středně velkých i malých provozovnách, studiích a salonech. Bude zhotovovat dámské, pánské a dětské účesy vhodně zvolenými technologickými postupy a v souladu s individuálním přáním zákazníka, estetickými požadavky, módními trendy, bezpečnostními a hygienickými předpisy. Bude poskytovat poradenské služby z  blasti ošetřování vlasů a návrhu na konečnou úpravu vlasů do módního účesu. Uplatní se také v živnostenském podnikání. Po absolvování závěrečných zkoušek se může ucházet o přijetí do oborů vzdělání pro absolventy tříletých učebních oborů.
Poznámka:
– Možnost ubytování v domově mládeže
– Možnost stravování ve školní jídelně (středisko Kadaň)
 
 

 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
Podrobnější informace o oboru jsou dostupné ve školním vzdělávacím programu. Tento dokument obsahuje profil absolventa, popis uplatnění v praxi, popis kompetencí, které absolvent získá během studia, metody, formy a organizaci výuky, přehled předmětů a obsah učiva.