Vedení školy

Kontakty
vedení školy

Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace

Vedení školy

Příjmení a jméno Emailová adresa Telefon Pracovní pozice
Ing. Mladý Jiří tgacv@tgacv.cz 474 611 212 ředitel
Ing. Písaříková Jitka pisarikova@tgacv.cz 474 611 217 zástupkyně ředitele pro
teoretické vyučování, zástupce statutárního orgánu
Ing. Janoušek Milan janousek@tgacv.cz 474 611 215
770 177 325
zástupce ředitele pro praktické vyučování
PhDr. Marie Knížová knizova@tgacv.cz 474 616 202
736 629 520
zástupce ředitele pro teoretické vyučování střediska Cihlářská
Ing. Alice Berchová berchova@tgacv.cz 474 774 862
733 516 923
zástupce ředitele pro praktické vyučování střediska Cihlářská
Mgr. Daniel Novotný novotny@tgacv.cz 731 576 659
474 774 821
zástupce ředitele pro praktické vyučování střediska Kadaň
Ing. Ivana Müllerová i.mullerova@tgacv.cz 474 774 826 zástupkyně ředitele pro teoretické vyučování střediska Kadaň
Mgr. Marek Dvořák m.dvorak@tgacv.cz 474 316 621
603 349 353
zástupce ředitele pro praktické vyučování střediska Jirkov
Ing. Zdeňka Frdlíková frdlikova@tgacv.cz 474 316 792
603 349 357
zástupkyně ředitele pro teoretické vyučování střediska Jirkov
Michaela Simetová simetova@tgacv.cz 474 611 231 vedoucí ekonomického úseku