Manipulant / manipulantka se zbožím a materiálem

POŽADOVANÁ ODBORNÁ ZPŮSOBILOST:

(Požadavky jsou stanoveny Kvalifikačním standardem)
  • Odběr a přejímka zboží, materiálu na základě průvodních dokladů
  • Ukládání, skladování a ošetřování zboží a materiálu ve skladu
  • Odbavování kusových a vozových zásilek
  • Obsluha manipulační techniky a technologických zařízení
  • Provádění hygienicko-sanitační činnosti ve skladovacích prostorech a dodržování hygienických předpisů při manipulaci se zbožím a materiálem
ZKOUŠKA
Koná se před autorizovaným zástupcem autorizované právnické osoby (školy). Doba přípravy na zkoušku je 30 minut. Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 2 až 4 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozdělena do více dnů.
Po úspěšném složení zkoušky získá absolvent Osvědčení o profesní kvalifikaci.
CENA ZA ZKOUŠKU
Výše úhrady za zkoušku je s DPH 3 630 Kč (bez DPH 3000 Kč + 21% 630 Kč).
Úplnou profesní kvalifikaci lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací:
66-005-H Manipulant se zbožím a materiálem
66-006-H Pracovník evidence zásob zboží a materiálu
Po získání úplné kvalifikace může absolvent složit závěrečnou zkoušku z oboru vzdělání 66-53-H/01 Operátor skladování získat výuční list. Tato zkouška se nehradí.

Více informací lze získat na: http://www.narodni-kvalifikace.cz/kvalifikace-260-Manipulace_se_zbozim_a_materialem