Mechanik / mechanička silničních vozidel s elektrickým a hybridním pohonem

POŽADOVANÁ ODBORNÁ ZPŮSOBILOST:

( Požadavky jsou stanoveny Kvalifikačním standardem )

 

  • Dodržování zásad BOZP, PO, ochrany zdraví, životního prostředí a právních předpisů při opravách vozidel s hybridním a elektropohonem
  • Orientace v technické dokumentaci automobilů s elektropohonem
  • Orientace v elektrotechnice a elektronice používané v osobních automobilech s elektropohonem, včetně měření jednotlivých veličin
  • Orientace v konstrukci akumulátorů a jejich uložení v osobních a užitkových automobilech s elektropohonem
  • Diagnostika dobíjení akumulátorů
  • Orientace v konstrukci a činnosti elektropohonu vozidel
  • Orientace v uspořádání a konstrukci hybridních pohonů silničních motorových vozidel
  • Diagnostika a opravy elektrovozidel a vozidel s hybridním pohonem

 

ZKOUŠKA

Koná se před autorizovaným zástupcem autorizované právnické osoby (školy). Doba přípravy na zkoušku je  30 minut. Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 12 až 16  hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozdělena do více dnů.

Po úspěšném složení zkoušky získá absolvent Osvědčení o profesní kvalifikaci.

CENA ZA ZKOUŠKU

Výše úhrady za zkoušku je s DPH 2 178,- Kč (bez DPH 1800 Kč + 21% 378 Kč).

Více informací lze získat na: https://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-2040-Mechanikmechanicka_silnicnich_vozidel_s_elektrickym_a_hybridnim_pohonem/revize-4672/kvalifikacni-standard