Montér / montérka ocelových konstrukcí

POŽADOVANÁ ODBORNÁ ZPŮSOBILOST:

(Požadavky jsou stanoveny Kvalifikačním standardem)
  • Orientace v normách a v technických podkladech pro montáž a opravy ocelových konstrukcí
  • Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu
  • Ruční obrábění a zpracování kovových materiálů a plastů řezáním, stříháním, pilováním, vrtáním, broušením a ohýbáním
  • Sestavování, montáž a demontáž ocelových konstrukcí
  • Používání různých prostředků pro manipulaci s ocelovými konstrukcemi a jejich částmi
  • Rovnání kovů pod lisem a pomocí ohřevů
  • Svařování kovů
  • Příprava ocelových konstrukcí na svařování
  • Volba postupu práce, potřebných nástrojů, pomůcek a dílů pro provádění montáže a demontáže ocelových konstrukcí
ZKOUŠKA
Koná se před autorizovaným zástupcem autorizované právnické osoby (školy). Doba přípravy na zkoušku je 45 až 75 minut. Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 9,5 až 10,5 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozdělena do více dnů.
Po úspěšném složení zkoušky získá absolvent Osvědčení o profesní kvalifikaci.
CENA ZA ZKOUŠKU
Výše úhrady za zkoušku je s DPH 10 890 Kč (bez DPH 9000 Kč + 21% 1890 Kč).
Úplnou profesní kvalifikaci lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací:
23-001-H Opravář strojů a zařízení
23-002-H Montér ocelových konstrukcí
23-003-H Zámečník
23-054-H Servisní mechanik „malých“ chladících a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel
23-055-H Servisní mechanik „velkých“ chladících a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel
23-071-H Zámečník kolejových konstrukcí a vozidel
23-073-H Provozní zámečník
Po získání úplné kvalifikace může absolvent složit závěrečnou zkoušku z oboru vzdělání 23-51-H/01 Strojní mechanik a získat výuční list. Tato zkouška se nehradí.

Více informací lze získat na: http://www.narodni-kvalifikace.cz/kvalifikace-240-Monter_ocelovych_konstrukci