Opravář / opravářka malé zemědělské mechanizace

POŽADOVANÁ ODBORNÁ ZPŮSOBILOST:

(Požadavky jsou stanoveny Kvalifikačním standardem)
 • Čtení a použití technických podkladů v oblasti opravárenství
 • Stanovení pracovních postupů, prostředků a metod v oblasti opravárenství
 • Ruční obrábění a zpracování kovových materiálů, popř. plastů
 • Jednoduché technologické úkony při strojním obrábění technických materiálů a renovací součástí
 • Používání základních renovačních metod při obnově součástí malé zemědělské mechanizace
 • Demontáž, montáž a seřizování malé zemědělské mechanizace
 • Provádění údržbářských a opravárenských prací malé zemědělské mechanizace
 • Odzkoušení funkčnosti opraveného stroje, zařízení nebo vozidla
 • Diagnostikování poruch s využitím přístrojů a stanovení způsobu opravy
 • Posuzování stupně opotřebení a funkční způsobilosti jednotlivých součástí s ohledem na optimální provoz
 • Posuzování vlivu opravárenské činnosti na životní prostředí a přijímání k zabránění negativním následkům
 • Obsluha malé zemědělské mechanizace
ZKOUŠKA
Koná se před autorizovaným zástupcem autorizované právnické osoby (školy). Doba přípravy na zkoušku je 15 až 30 minut. Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 7 až 11 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozdělena do více dnů.
Uchazeč musí před zkouškou předložit platný řidičský průkaz skupiny T. Dále musí předložit platný svářečský průkaz – Svařování kovů, základní zkouška – odborná způsobilost podle ČSN 05 07 05.
Po úspěšném složení zkoušky získá absolvent Osvědčení o profesní kvalifikaci.
CENA ZA ZKOUŠKU
Výše úhrady za zkoušku je s DPH 7 260 Kč (bez DPH 6000 Kč + 21% 1260 Kč).

Více informací lze získat na: http://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-93-Opravar_male_zemedelske_mechanizace