Pekař

Výuka je realizována podle školního vzdělávacího programu: Pekař
Délka přípravy: 3 roky
Forma studia: denní
Místo výuky: Chomutov Cihlářská, Chomutov Václavská
Výuka je založena na pravidelném střídání týdne teoretického vyučování a týdne praktického vyučování.
teoretické přípravě se navazuje na učivo všeobecně vzdělávacích předmětů známých ze základní školy (matematika, český jazyk, cizí jazyk, informační a komunikační technologie). Nově se do výuky zavádějí odborné předměty pekárenská technologie, nauka o surovinách, stroje a zařízení, výroba a odbyt a další.
odborném výcviku žák získává manuální zručnost v pekařské výrobě, naučí se obsluhovat jednotlivá výrobní zařízení, provádět základní výrobní výpočty, posuzovat kvalitu polotovarů a konečných produktů.
Pracoviště, na kterých probíhá odborný výcvik: Globus Chomutov, Pekařství U Stolínů Louny, Pekárna ODKOLEK a. s. v Žatci, pekárna Japek Litvínov, pekárna Ranko Vejprty, České pekařství Jirkov, Vackovo pekařství Louny, pracoviště praktického vyučování Václavská ulice Chomutov a další.
Možnosti uplatnění absolventů: Absolvent se uplatní při výkonu povolání pekař v pozici zaměstnance ve velkých, středně velkých i malých pekárnách a obchodních zařízeních zabývajících se prodejem pekařských výrobků. Po nezbytném zapracování je rovněž připraven pro podnikatelskou činnost. Absolvent bude připraven zejména zpracovávat základní suroviny a přísady pro výrobu pekařských výrobků, řídit technologické procesy při výrobě chleba a běžného i jemného pečiva, obsluhovat a provádět základní údržbu technologického zařízení, vykonávat činnosti související s prodejem pekařských výrobků.
Absolvent má možnost ucházet se o přijetí do dvouletého studijního oboru, který končí maturitní zkouškou.
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
Podrobnější informace o oboru jsou dostupné ve školním vzdělávacím programu. Tento dokument obsahuje profil absolventa, popis uplatnění v praxi, popis kompetencí, které absolvent získá během studia, metody, formy a organizaci výuky, přehled předmětů a obsah učiva.