Kuchař / kuchařka studené kuchyně

POŽADOVANÁ ODBORNÁ ZPŮSOBILOST:

(Požadavky jsou stanoveny Kvalifikačním standardem)
 • Volba postupu práce, potřebných surovin a zařízení pro přípravu pokrmů
 • Přejímka potravinářských surovin
 • Příprava surovin pro výrobu jídel
 • Příprava produktů běžné studené kuchyně
 • Příprava a estetická úprava studených pokrmů pro slavnostní příležitosti
 • Zpracování a úprava polotovarů
 • Nakládání s inventářem
 • Skladování potravinářských surovin
 • Obsluha technologických zařízení v provozu
 • Provádění hygienicko-sanitační činnosti v potravinářských provozech a dodržování hygienických předpisů
 • Organizování práce v gastronomickém provozu
ZKOUŠKA
Koná se před autorizovaným zástupcem autorizované právnické osoby (školy). Doba přípravy na zkoušku je 10 až 20 minut. Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 5 až 7 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozdělena do více dnů.
Uchazeč musí předložit před zkouškou platný zdravotní průkaz pro práci v potravinářství.
Po úspěšném složení zkoušky získá absolvent Osvědčení o profesní kvalifikaci.
CENA ZA ZKOUŠKU
Výše úhrady za zkoušku je s DPH 4 840 Kč (bez DPH 4000 Kč + 21% 840 Kč).
Úplnou profesní kvalifikaci 65-99-H/01 Kuchař lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací:
65-001-H Příprava teplých pokrmů
65-002-H Příprava pokrmů studené kuchyně
65-004-H Příprava minutek
Po získání úplné kvalifikace může absolvent složit závěrečnou zkoušku z oboru vzdělání 65-51-H/01 Kuchař-číšník a získat výuční list. Tato zkouška se nehradí.

Více informací lze získat na: http://www.narodni-kvalifikace.cz/kvalifikace-7-Priprava_pokrmu_studene_kuchyne