Kuchař / kuchařka teplých pokrmů

POŽADOVANÁ ODBORNÁ ZPŮSOBILOST:

(Požadavky jsou stanoveny Kvalifikačním standardem)
 • Volba postupu práce, potřebných surovin a zařízení pro přípravu pokrmů
 • Přejímka potravinářských surovin
 • Sestavení jídelního lístku a sledu pokrmů
 • Příprava surovin pro výrobu jídel
 • Úprava jatečního masa, drůbeže, ryb a zvěřiny pro kuchyňské zpracování
 • Příprava teplých pokrmů podle receptur
 • Charakteristika dietního stravování
 • Zpracování a úprava polotovarů
 • Příprava a pečení moučníků
 • Příprava teplých nápojů
 • Regenerace pokrmů
 • Nakládání s inventářem
 • Skladování potravinářských surovin
 • Obsluha technologických zařízení v provozu
 • Organizování práce v gastronomickém provozu
 • Provádění hygienicko-sanitační činnosti v potravinářských provozech a dodržování hygienických předpisů
ZKOUŠKA
Koná se před autorizovaným zástupcem autorizované právnické osoby (školy). Doba přípravy na zkoušku je 10 až 20 minut. Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 5 až 7 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozdělena do více dnů.
Uchazeč musí předložit před zkouškou platný zdravotní průkaz pro práci v potravinářství.
Po úspěšném složení zkoušky získá absolvent Osvědčení o profesní kvalifikaci.
CENA ZA ZKOUŠKU
Výše úhrady za zkoušku je s DPH 4 840 Kč (bez DPH 4000 Kč + 21% 840 Kč).
Úplnou profesní kvalifikaci 65-99-H/01 Kuchař lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací:
65-001-H Příprava teplých pokrmů
65-002-H Příprava pokrmů studené kuchyně
65-004-H Příprava minutek
Po získání úplné kvalifikace může absolvent složit závěrečnou zkoušku z oboru vzdělání 65-51-H/01 Kuchař-číšník a získat výuční list. Tato zkouška se nehradí.

Více informací lze získat na: http://www.narodni-kvalifikace.cz/kvalifikace-6-Priprava_teplych_pokrmu