Pracovník / pracovnice v produkčním zahradnictví

POŽADOVANÁ ODBORNÁ ZPŮSOBILOST:

(Požadavky jsou stanoveny Kvalifikačním standardem)
  • Kultivační práce
  • Rozmnožování a předpěstování zeleninové sadby, květin a dřevin
  • Ošetřování rostlin včetně hnojení
  • Výsadba rostlin
  • Sklizeň a třídění ovoce a zeleniny
  • Sklizeň a třídění květin k řezu
  • Dobývání a třídění dřevin
ZKOUŠKA
Koná se před autorizovaným zástupcem autorizované právnické osoby (školy). Doba přípravy na zkoušku je 15 až 30 minut. Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 2 až 5 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozdělena do více dnů.
Po úspěšném složení zkoušky získá absolvent Osvědčení o profesní kvalifikaci.
CENA ZA ZKOUŠKU
Výše úhrady za zkoušku je s DPH 5 445 Kč (bez DPH 4500 Kč + 21% 945 Kč).
Úplnou profesní kvalifikaci 41-52-E/01 Zahradnické práce lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací:
41-004-E Ruční práce v produkčním zahradnictví
41-032-E Vazačské práce
41-033-E Údržba veřejné zeleně
Po získání úplné kvalifikace může absolvent složit závěrečnou zkoušku z oboru vzdělání 41-52-E/01 Zahradnické práce a získat výuční list. Tato zkouška se nehradí.

Více informací lze získat na: http://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-406-Rucni_prace_v_produkcnim_zahradnictvi