Šití oděvů

Výuka je realizována podle školního vzdělávacího programu: Šití oděvů
Délka přípravy:  3 roky
Forma studia:  denní
Místo výuky:  Jirkov
Vhodné pro absolventy speciálních škol. Obor vzdělání je určen pro dívky i chlapce. Studium je ukončené závěrečnou zkouškou. Absolvent obdrží výuční list.
Organizace výuky: 2 dny v týdnu teoretické vyučování, 3 dny v týdnu praktické vyučování.
teoretické přípravě dochází k prohlubování vědomostí a dovedností ve všeobecně vzdělávacích předmětech (matematika, český jazyk). Nově se objevují odborné vyučovací předměty např. materiály, oděvní techniky, odborné kreslení, technologie.
Odborný výcvik má těžiště v přípravě na výkon jednoduchých prací při výrobě oděvů v průmyslové a zakázkové výrobě a při opravě oděvů. Žáci šijí na různých druzích šicích strojů nebo ručně, provádějí odborné práce při zhotovování různých druhů oděvů (předšívání, našívání, prošívání, sešívání, lemování, montáž jednoduchých výrobků). Zhotovují jednoduché osobní prádlo, dámské oděvy nebo jejich díly, např. dámské sukně a kalhoty, jednoduché haleny a šaty. Šijí pánské oděvy nebo jejich díly, např. pánské kalhoty, košile a vesty.
Pracoviště, na kterých probíhá odborný výcvik: Jde o pracoviště odborného výcviku, která jsou v areálu školy (školní dílny šití v Jirkově), žáci třetího ročníku, kteří dosahují výborného hodnocení, mohou být umístěni na smluvních pracovištích firem.
Možnosti uplatnění absolventů: Absolvent se uplatní ve výrobě oděvních a jiných šitých výrobků, může pracovat ve výrobních družstvech nebo v soukromém sektoru.
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
Podrobnější informace o oboru jsou dostupné ve školním vzdělávacím programu. Tento dokument obsahuje profil absolventa, popis uplatnění v praxi, popis kompetencí, které absolvent získá během studia, metody, formy a organizaci výuky, přehled předmětů a obsah učiva.