Šití prádla

Výuka je realizována podle školního vzdělávacího programu: Šití prádla
Délka přípravy:  2 roky
Forma studia:  denní
Místo výuky:  Jirkov
Obor vzdělání je určen pro dívky. Vhodné zejména pro absolventky speciálních škol. Studium je ukončené závěrečnou zkouškou. Absolvent obdrží výuční list.
Organizace výuky: 2 dny v týdnu teoretické vyučování, 3 dny v týdnu praktické vyučování.
teoretické přípravě dochází k prohlubování vědomostí a dovedností ve všeobecně vzdělávacích předmětech (matematika, český jazyk). Nově se objevují odborné vyučovací předměty materiály, odborné kreslení, technologie a další.
Odborný výcvik má těžiště v přípravě na výkon jednoduchých prací při výrobě prádla v průmyslové a zakázkové výrobě a při opravě prádla. Žáci šijí na šicích strojích nebo ručně, využívají rozličných technologií šití, zejména předšívání, našívání, prošívání, sešívání, lemování. Zhotovují a opravují ložní prádlo, jednoduché osobní dámské, pánské a dětské prádlo, nebo jeho díly.
Pracoviště, na kterých probíhá odborný výcvik: Jde o pracoviště odborného výcviku, která jsou v areálu školy (školní dílny šití v Jirkově), žáci druhého ročníku, kteří dosahují výborného hodnocení, mohou být umístěni na smluvních pracovištích firem.
Možnosti uplatnění absolventů: Absolvent se uplatní při výrobě prádla a jiných šitých výrobků ve výrobních družstvech nebo v soukromém sektoru.
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
Podrobnější informace o oboru jsou dostupné ve školním vzdělávacím programu. Tento dokument obsahuje profil absolventa, popis uplatnění v praxi, popis kompetencí, které absolvent získá během studia, metody, formy a organizaci výuky, přehled předmětů a obsah učiva.