Soustružník / soustružnice kovů

POŽADOVANÁ ODBORNÁ ZPŮSOBILOST:

(Požadavky jsou stanoveny Kvalifikačním standardem)
  • Dodržování bezpečnosti práce, správné používání pracovních pomůcek
  • Orientace v normách a v technických podkladech pro provádění obráběcích operací
  • Volba postupu práce a technologických podmínek soustružení, potřebných nástrojů, pomůcek a materiálů
  • Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu
  • Upínání nástrojů, polotovarů a obrobků a ustavování jejich polohy na různých druzích soustruhů a vyvrtávaček
  • Obsluha soustruhů a vyvrtávaček
  • Ošetřování a údržba soustruhů a vyvrtávaček
  • Určování výchozích technologických základen polotovarů před jejich obráběním
  • Ruční ostření jednobřitých nástrojů z RO a SK
ZKOUŠKA
Koná se před autorizovaným zástupcem autorizované právnické osoby (školy). Doba přípravy na zkoušku je 30 až 60 minut. Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 8 až 12 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozdělena do více dnů.
Po úspěšném složení zkoušky získá absolvent Osvědčení o profesní kvalifikaci.
CENA ZA ZKOUŠKU
Výše úhrady za zkoušku je s DPH 9 680 Kč (bez DPH 8000 Kč + 21% 1680 Kč).
Úplnou profesní kvalifikaci lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací:
23-022-H Soustružení kovových materiálů
23-023-H Frézování kovových materiálů
23-026-H Obsluha CNC obráběcích strojů
Po získání úplné kvalifikace může absolvent složit závěrečnou zkoušku z oboru vzdělání 23-56-H/01 Obráběč kovů a získat výuční list. Tato zkouška se nehradí.

Více informací lze získat na: http://www.narodni-kvalifikace.cz/kvalifikace-441-Soustruzeni_kovovych_materialu