Stravovací a ubytovací služby

Výuka je realizována podle školního vzdělávacího programu: Stravovací a ubytovací služby
Délka přípravy: 3 roky
Forma studia: denní
Místo výuky: Jirkov
Vhodné pro absolventy speciálních škol. Studium je ukončené závěrečnou zkouškou. Absolvent obdrží výuční list.
Výuka je založena na pravidelném střídání teoretického a praktického vyučování. Vždy v týdnu 2 dny teorie a 3 dny praktické přípravy.
V teoretické přípravě dochází k prohlubování vědomostí a dovedností v předmětech známých z předchozího vzdělání (např. matematika, český jazyk). Nově se objevují odborné vyučovací předměty technologie, stolničení, potraviny a výživa, zařízení závodů.
V době odborného výcviku se žáci učí bezpečnostní a hygienické předpisy práce v gastronomii, předběžně upravovat suroviny pro přípravu pokrmů a nápojů, připravovat základní druhy polévek, příloh a doplňků k hlavním jídlům, bezmasá jídla, saláty, omáčky, jídla z jatečních mas, ryb, drůbeže a zvěřiny, předkrmy, pokrmy studené kuchyně, moučníky, zmrzliny a nápoje, dietní jídla, esteticky upravit jídla na talíři.
Pracoviště, na kterých probíhá odborný výcvik: Městská správa sociálních služeb Kadaň, SŠEaS Chomutov – školní jídelna, firma ERKO Chomutov, restaurace Národní dům a U Tarantů Louny, středisko školy Jirkov (školní jídelna) a další.
Možnosti uplatnění absolventů: Po nezbytném zapracování se uplatní ve všech typech podnikatelských subjektů v oblasti stravovacích služeb.
Absolvent tohoto oboru vykonává jednoduché práce při výrobě a přípravě jídel.

 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
Podrobnější informace o oboru jsou dostupné ve školním vzdělávacím programu. Tento dokument obsahuje profil absolventa, popis uplatnění v praxi, popis kompetencí, které absolvent získá během studia, metody, formy a organizaci výuky, přehled předmětů a obsah učiva.