Údržbář / údržbářka veřejné zeleně

POŽADOVANÁ ODBORNÁ ZPŮSOBILOST:

(Požadavky jsou stanoveny Kvalifikačním standardem)
  • Zakládání a udržování zeleně
  • Ošetřování okrasných dřevin a květin
  • Zakládání a ošetřování trávníků
ZKOUŠKA
Koná se před autorizovaným zástupcem autorizované právnické osoby (školy). Doba přípravy na zkoušku je 5 až 15 minut. Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 2 až 3,5 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozdělena do více dnů.
Po úspěšném složení zkoušky získá absolvent Osvědčení o profesní kvalifikaci.
CENA ZA ZKOUŠKU
Výše úhrady za zkoušku je s DPH 5 445 Kč (bez DPH 4500 Kč + 21% 945 Kč).
Úplnou profesní kvalifikaci 41-52-E/01 Zahradnické práce lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací:
41-004-E Ruční práce v produkčním zemědělství
41-032-E Vazačské práce
41-033-E Údržba veřejné zeleně
Po získání úplné kvalifikace může absolvent složit závěrečnou zkoušku z oboru vzdělání 41-52-E/01 Zahradnické práce a získat výuční list. Tato zkouška se nehradí.

Více informací lze získat na: http://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-96-Udrzba_verejne_zelene