Pomocný číšník / pomocná servírka

POŽADOVANÁ ODBORNÁ ZPŮSOBILOST:

(Požadavky jsou stanoveny Kvalifikačním standardem)
  • Příprava teplých nápojů
  • Ošetřování a skladování nápojů
  • Nakládání s inventářem
  • Skladování potravinářských surovin
  • Výpomoc při podávání pokrmů a nápojů jednoduchou obsluhou
  • Obsluha technologických zařízení v provozu
  • Zajištění bezpečnosti hostů, BOZP, PO
  • Provádění hygienicko-sanitační činnosti v potravinářských provozech a dodržování hygienických předpisů
ZKOUŠKA
Koná se před autorizovaným zástupcem autorizované právnické osoby (školy). Doba přípravy na zkoušku je 10 až 20 minut. Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 1,5 až 2 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozdělena do více dnů.
Uchazeč musí předložit před zkouškou platný zdravotní průkaz pro práci v potravinářství.
Po úspěšném složení zkoušky získá absolvent Osvědčení o profesní kvalifikaci.
CENA ZA ZKOUŠKU
Výše úhrady za zkoušku je s DPH 2 420 Kč (bez DPH 2000 Kč + 21% 420 Kč).
Úplnou profesní kvalifikaci 65-99-E/03 Pomocný pracovník v pohostinství lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací:
65-005-E Výpomoc při přípravě pokrmů
65-012-E Výpomoc při obsluze hostů
65-014-E Práce v ubytovacím zařízení
65-015-E Úklidové práce v ubytovacím zařízení – pokojská
Po získání úplné kvalifikace může absolvent složit závěrečnou zkoušku z oboru vzdělání 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby a získat výuční list. Tato zkouška se nehradí.

Více informací lze získat na: http://www.narodni-kvalifikace.cz/kvalifikace-19-Vypomoc_pri_obsluze_hostu