Pracovník / pracovnice výroby jemného pečiva

POŽADOVANÁ ODBORNÁ ZPŮSOBILOST:

(Požadavky jsou stanoveny Kvalifikačním standardem)

 • Příjem a uchovávání surovin, polotovarů a přísad pro výrobu jemného pečiva
 • Volba technologického postupu pro výrobu jemného pečiva
 • Příprava, výpočet spotřeby a úprava surovin pro výrobu jemného pečiva
 • Dělení, tvarování těst, dávkování hmot, plnění před pečením
 • Pečení, smažení výrobků jemného pečiva
 • Příprava a použití náplní a polev pro výrobu jemného pečiva
 • Dohotovování a zdobení jemného pečiva
 • Uchovávání, balení a expedice jemného pečiva
 • Posuzování jakosti surovin a polotovarů pro výrobu jemného pečiva a hotových výrobků
 • Obsluha a seřizování strojů a zařízení na výrobu jemného pečiva
 • Provádění hygienicko-sanitační činnosti v pekařské a cukrářské výrobě, dodržování bezpečnostních předpisů a zásad bezpečnosti potravin
 • Prodej jemného pečiva
 • Vedení provozní evidence při výrobě a prodeji jemného pečiva
ZKOUŠKA
Koná se před autorizovaným zástupcem autorizované právnické osoby (školy). Doba přípravy na zkoušku je 15 až 20 minut. Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 6 až 8 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozdělena do více dnů.
Uchazeč musí předložit před zkouškou platný zdravotní průkaz pro práci v potravinářství.
Po úspěšném složení zkoušky získá absolvent Osvědčení o profesní kvalifikaci.
CENA ZA ZKOUŠKU
Výše úhrady za zkoušku je s DPH 4 235 Kč (bez DPH 3500 Kč + 21% 735 Kč).
Úplnou profesní kvalifikaci 29-54-H/01 Cukrář lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací:
29-002-H Výroba jemného pečiva
29-007-H Výroba zákusků a dortů
29-012-H Výroba restauračních moučníků
Po získání úplné kvalifikace může absolvent složit závěrečnou zkoušku z oboru vzdělání 29-54-H/01 Cukrář a získat výuční list. Tato zkouška se nehradí.
Úplnou profesní kvalifikaci 29-53-H/01 Pekař lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací:
29-001-H Výroba chleba a běžného pečiva
29-002-H Výroba jemného pečiva
Po získání úplné kvalifikace může absolvent složit závěrečnou zkoušku z oboru vzdělání 29-53-H/01 Pekař a získat výuční list. Tato zkouška se nehradí.

Více informací lze získat na: http://www.narodni-kvalifikace.cz/kvalifikace-26-Vyroba_jemneho_peciva