Cukrář / cukrářka pro výrobu restauračních moučníků

POŽADOVANÁ ODBORNÁ ZPŮSOBILOST:

(Požadavky jsou stanoveny Kvalifikačním standardem)
 • Příjem a uchovávání surovin, polotovarů a přísad pro výrobu restauračních moučníků
 • Volba technologického postupu pro přípravu restauračních moučníků
 • Příprava, výpočet spotřeby a úprava surovin pro přípravu restauračních moučníků
 • Dělení, tvarování, plnění těst a dávkování hmot
 • Příprava a použití základních náplní a polev
 • Tepelné úpravy restauračních moučníků
 • Dohotovování a zdobení teplých a studených restauračních moučníků
 • Aranžování a úprava při servírování
 • Posuzování jakosti cukrářských surovin, polotovarů a hotových výrobků
 • Obsluha a seřizování strojů a zařízení na výrobu cukrářských výrobků
 • Provádění hygienicko-sanitační činnosti v cukrářské výrobě, dodržování bezpečnostních předpisů a zásad bezpečnosti potravin
 • Obsluha a seřizování strojů a zařízení při výrobě restauračních moučníků
 • Vedení provozní evidence při výrobě a prodeji cukrářských výrobků
ZKOUŠKA
Koná se před autorizovaným zástupcem autorizované právnické osoby (školy). Doba přípravy na zkoušku je 15 až 20 minut. Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 4 až 6 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozdělena do více dnů.
Uchazeč musí předložit před zkouškou platný zdravotní průkaz pro práci v potravinářství.
Po úspěšném složení zkoušky získá absolvent Osvědčení o profesní kvalifikaci.
CENA ZA ZKOUŠKU
Výše úhrady za zkoušku je s DPH 4 235 Kč (bez DPH 3500 Kč + 21% 735 Kč).
Úplnou profesní kvalifikaci 29-54-H/01 Cukrář lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací:
29-002-H Výroba jemného pečiva
29-007-H Výroba zákusků a dortů
29-012-H Výroba restauračních moučníků
Po získání úplné kvalifikace může absolvent složit závěrečnou zkoušku z oboru vzdělání 29-54-H/01 Cukrář a získat výuční list. Tato zkouška se nehradí.

Více informací lze získat na: http://www.narodni-kvalifikace.cz/kvalifikace-27-Vyroba_restauracnich_moucniku