Pracovník / pracovnice výroby trvanlivého pečiva

POŽADOVANÁ ODBORNÁ ZPŮSOBILOST:

(Požadavky jsou stanoveny Kvalifikačním standardem)
 • Příjem a uchovávání surovin, polotovarů a přísad pro výrobu trvanlivého pečiva
 • Volba technologického postupu pro výrobu trvanlivého pečiva
 • Příprava, výpočet spotřeby a úprava surovin pro výrobu trvanlivého pečiva
 • Výroba těst pro trvanlivé pečivo
 • Dělení a tvarování těst
 • Obsluha a seřizování kynárny
 • Pečení trvanlivého pečiva
 • Uchovávání, balení a expedice trvanlivého pečiva
 • Obsluha strojů a zařízení pro pekařskou výrobu
 • Posuzování jakosti surovin, polotovarů a hotových pekařských výrobků
 • Provádění hygienicko-sanitační činnosti v pekařské výrobě, dodržování bezpečnostních předpisů a zásad bezpečnosti potravin
 • Prodej trvanlivého pečiva
 • Vedení provozní evidence při výrobě a prodeji pekařských výrobků
ZKOUŠKA
Koná se před autorizovaným zástupcem autorizované právnické osoby (školy). Doba přípravy na zkoušku je 15 až 20 minut. Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 4 až 6 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozdělena do více dnů.
Uchazeč musí předložit před zkouškou platný zdravotní průkaz pro práci v potravinářství.
Po úspěšném složení zkoušky získá absolvent Osvědčení o profesní kvalifikaci.
CENA ZA ZKOUŠKU
Výše úhrady za zkoušku je s DPH 3 630 Kč (bez DPH 3000 Kč + 21% 630 Kč).

Více informací lze získat na:http://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-39-Vyroba_trvanliveho_peciva