Zámečník / zámečnice

POŽADOVANÁ ODBORNÁ ZPŮSOBILOST:

(Požadavky jsou stanoveny Kvalifikačním standardem)
 • Orientace ve strojírenských  normách a v technické dokumentaci strojů, přístrojů a zařízení
 • Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu
 • Ruční obrábění a zpracování kovových materiálů, popř. plastů (např. řezáním, stříháním, pilováním, vrtáním, broušením a ohýbáním aj.)
 • Výroba jednoduchých součástí na běžných druzích obráběcích a dalších strojů
 • Rovnání kovů pod lisem a pomocí ohřevu
 • Orýsování součástí a polotovarů s použitím měřidel, rýsovačského nářadí a pomůcek, popř. přístrojů
 • Sestavování části strojů, zařízení a výrobních linek a jejich montáž a oživování
 • Provádění údržby, rekonstrukcí, oprav a generálních oprav strojů a zařízení
 • Ohýbán í a zkružování plechů, trubek, kovových tyčí a profilů na strojních ohýbačkách, zkružovacích aj. strojích
 • Svařování kovů
 • Volba postupu práce a technologických podmínek, potřebných nástrojů, pomůcek a materiálů pro ruční a strojní obrábění a tvarování kovových součástí
ZKOUŠKA
Koná se před autorizovaným zástupcem autorizované právnické osoby (školy). Doba přípravy na zkoušku je 45 až 75 minut. Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 9,5 až 10,5 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozdělena do více dnů.
Po úspěšném složení zkoušky získá absolvent Osvědčení o profesní kvalifikaci.
CENA ZA ZKOUŠKU
Výše úhrady za zkoušku je s DPH 9 680 Kč (bez DPH 8000 Kč + 21% 1680 Kč).
Úplnou profesní kvalifikaci lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací:
23-001-H Opravář strojů a zařízení
23-002-H Montér ocelových konstrukcí
23-003-H Zámečník
23-054-H Servisní mechanik „malých“ chladících a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel
23-055-H Servisní mechanik „velkých“ chladících a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel
23-071-H Zámečník kolejových konstrukcí a vozidel
23-073-H Provozní zámečník
Po získání úplné kvalifikace může absolvent složit závěrečnou zkoušku z oboru vzdělání 23-51-H/01 Strojní mechanik a získat výuční list. Tato zkouška se nehradí.

Více informací lze získat na: http://www.narodni-kvalifikace.cz/kvalifikace-241-Zamecnik