Spolupráce školy

V rámci odborné přípravy žáků škola spolupracuje s regionálními společnostmi a institucemi, pracoviště těchto subjektů jsou součástí odborného výcviku a odborné praxe.

Děkujeme za spolupráci.
 
   
 

Nabídka prací a služeb

Na základě doplňkové činnosti školy, kde organizace využívá odbornosti svých zaměstnanců, škola nabízí práce a služby pro společnosti, instituce i veřejnost.


Aktuality

INFORMACE K VÝUCE VE DNECH 25. A 26. 10. 2021
Na základě vyhodnocení epidemiologické situace okresu Chomutov a naší školy a vzhledem k plnění výchovně – vzdělávacích úkolů bude ve dnech 25. a 26. 10. 2021 na všech střediscích školy probíhat výuka dle platného rozvrhu hodin.
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022
Všichni žáci se svými rodiči i další zájemci jsou srdečně zváni k prohlídce školy a k bližšímu seznámení s obory vzdělání vyučovanými na Střední škole technické, gastronomické a automobilní Chomutov.
Kdy:
- sobota 6. listopadu 2021 od 8:00 do 13:00 hod.
- čtvrtek 2. prosince 2021 od 13:00 do 18:00 hod.
- sobota 8. ledna 2022 od 8:00 do 13:00 hod.
Kde:
středisko Chomutov, Pražská 702/10 studijní a kovoobráběcí obory
středisko Chomutov, Cihlářská 4132 potravinářské, gastronomické a zemědělské obory
středisko Jirkov, Jezerská 272 potravinářské, zahradnické a zemědělské obory
středisko Kadaň, 5. května 680 strojírenské a zemědělské obory
pracoviště Kadaň, Fibichova 1129 obory kadeřník, prodavač, kuchař–číšník
pracoviště Chomutov, V Alejích 5383 školní autoservis
pracoviště Chomutov, Trocnovská 5453 cvičné dílny autoopravářů
pracoviště Chomutov, Václavská 4153  gastronomické a potravinářské obory, operátor skladování
 
Bližší informace získáte na následujících telefonních číslech:
474 651 848 – středisko Chomutov, Pražská 702/10
474 616 203 – středisko Chomutov, Cihlářská 4132
474 316 624 – středisko Jirkov
474 333 112 – středisko Kadaň
ŠKOLNÍ KADEŘNICKÝ SALON
Střední škola technická, gastronomická a automobilní Chomutov vyučuje na středisku v Kadani obor vzdělání Kadeřník. V roce 2020 byla pro žáky tohoto oboru v objektu školy Fibichova 1129, Kadaň otevřena pro zabezpečení potřebné úrovně praktického vyučování zrekonstruovaná cvičná pracoviště.
Dne 21. 9. 2021 byl za přítomnosti náměstka hejtmana Ústeckého kraje Jiřího Kulhánka a radní Ústeckého kraje Jindry Zalabákové otevřen nový Školní kadeřnický salon, který se nachází také v objektu Fibichova 1129 v Kadani. Salon je bezbariérový. Jeho moderní vybavení umožňuje nabízet veřejnosti široké služby dámského i pánského kadeřnictví. Žáci zde můžou uplatnit studiem získané teoretické znalosti i praktické dovednosti již v průběhu vzdělávání.
Oba hosté ve svých vystoupeních vyzvedli snahu školy o stálé zlepšování podmínek vzdělávání žáků a tím i jejich uplatnitelnost na trhu práce. Při prohlídce nových pracovišť ocenili jejich účelnost, estetičnost, kvalitu vybavení a také celkovou koncepci výuky – škola přesunula praktické vyučování oboru Kadeřník z nevyhovujícího a energeticky náročného objektu na Mírovém náměstí v Kadani do svých volných prostor ve Fibichově ulici.
Pro veřejnost je salon otevřen ve dnech školního vyučování od 8:30 do 13:30 hod. Není nutné se objednávat.
 
 
 
 NABÍDKA MOŠTOVÁNÍ JABLEK – PODZIM 2021
  
Středisko Jirkov nabízí v sezóně podzim 2021
moštování jablek pro veřejnost.
Podrobnější informace najdete zde.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022 – 1. ROČNÍKY
Zahájení výuky 1. ročníků všech oborů vzdělání na SŠTGA Chomutov ve školním roce 2021/2022 proběhne 1. září 2021 podle jednotlivých středisek následovně:
Středisko Chomutov, Pražská 702/10 – 10:00 hod.
Středisko Chomutov, Cihlářská 4132 – 10:00 hod.
Středisko Jirkov, Jezerská 272 – 8:00 hod.
Středisko Kadaň, 5. května 680 – 10:00 hod.

Číst dál...

OPATŘENÍ PŘI ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022
Na začátku školního roku proběhne ve škole preventivní screeningové testování žáků antigenními testy, a to 1. září 2021, 6. záři 2021 a 9. září 2021.
Toto preventivní testování nemusí absolvovat žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost a předloží potvrzení o uplynutí 14 dní po plně dokončeném očkování nebo uplynutí maximálně 180 dní od prvního pozitivního testu na Covid-19 po prodělaném onemocnění Covid-19, nebo doloží platný negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

Číst dál...

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ
 
Nabídka zaměstnání
    
 
SPOLUPRÁCE SE ŠKODA AUTO
Střední škola technická, gastronomická a automobilní Chomutov je partnerem ŠKODA AUTO a toto partnerství je pro školu velkým přínosem. Firma poskytuje škole pro výuku budoucích mechaniků opravářů motorových vozidel informace o opravách a údržbě vozidel, diagnostický software ODIS, ale i nehomologované vozy, podkomplety a další stroje a zařízení ke vzdělávacím účelům. Tohle všechno je ale jen jedna část spolupráce. Druhou částí je přímé zapojení do výuky.
V současné době je jednou z nejaktuálnějších oblastí výuky problematika elektromobility a umělé inteligence. Firma připravila blok bezplatných on-line přednášek pro pedagogy středních škol, kteří se jich mohou zúčastnit a získat tak potřebné podklady pro výuku svých žáků. Dále mají učitelé k dispozici instruktážní videa, která významně pomáhají žákům nejenom zvládnout distanční výuku, ale také získat informace potřebné pro další výuku a uplatnění u budoucích zaměstnavatelů.
Získané informace si škola nenechává jen pro vlastní potřebu, ale předává je také ostatním školám Ústeckého kraje, které budoucí mechaniky opraváře motorových vozidel vyučují.
 
 
 
NOVÁ UČEBNA PRO ŽÁKY OBORU PRODAVAČ
Střední škola technická, gastronomická a automobilní Chomutov vyučuje na pracovišti v Kadani žáky také v oboru vzdělání Prodavač. Právě na tyto žáky čekalo po obnovení prezenčního praktického vyučování malé překvapení.
Škola využila dobu, kdy nebyla povolena osobní přítomnost žáků ve škole, k celkové rekonstrukci odborné učebny. Reagovala tím na požadavky zaměstnavatelů (jak velkých supermarketů, tak i malých prodejen), kteří vyžadují nové znalosti a dovednosti budoucích absolventů oboru Prodavač, a vybudovala zcela novou multimediální učebnu vybavenou prostředky výpočetní techniky a další didaktickou technikou, odborným programovým vybavením a novým školním nábytkem.
Vzniklo tak pracoviště splňující náročné hygienické i odborné požadavky, které zabezpečila školy vlastními pracovníky. Nová učebna přispěje ke zkvalitnění výuky tohoto náročného oboru vzdělání a zvýší i uplatnitelnost absolventů na trhu práce.
 
 
 
UPOZORNĚNÍ PRO MATURANTY – ORGANIZACE MZ 2021
Aktualizované podmínky konání maturitní zkoušky ve školním roce 2020/2021 podle Opatření obecné povahy č.j. MSMT-3267/2021-3, termíny konání zkoušek společné i profilové části a další informace najdete zde nebo v nabídce Maturitní a závěrečné zkoušky / MZ 2021 – Organizační zabezpečení SŠTGA Chomutov.
 
INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ
V souladu s Opatřením obecné povahy MŠMT ze dne 5. 1. 2021 č. j. MSMT-43073/2020-3, oddíl IV, písmeno a, b rozhodl ředitel školy o nekonání přijímací zkoušky do čtyřletých oborů vzdělání zakončených maturitní zkouškou 39-41-L/01 Autotronik, 23-45-L/01 Mechanik seřizovač, 37-42-M/01 Logistické a finanční služby, 65-42-M/01 Hotelnictví a do nástavbového oboru studia 64-41-L/51 Podnikání.
 

Škola a sociální síť

Škola má na sociální síti Facebook vytvořen profil, kde naleznete zajímavé odkazy, informace a fotogalerie z aktivit školy.


Škola používá pro elektronickou komunikaci mezi žáky, zákonnými zástupci a učiteli informační systém Bakaláři. Zde naleznete aplikaci pro mobilní telefony a tablety s OS Android.


Aplikace
ke stažení ZDE
.