Spolupráce školy

V rámci odborné přípravy žáků škola spolupracuje s regionálními společnostmi a institucemi, pracoviště těchto subjektů jsou součástí odborného výcviku a odborné praxe.

Děkujeme za spolupráci.
 
   
 

Nabídka prací a služeb

Na základě doplňkové činnosti školy, kde organizace využívá odbornosti svých zaměstnanců, škola nabízí práce a služby pro společnosti, instituce i veřejnost.


Aktuality

 
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
INFORMACE K JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE
Řádný termín Jednotné přijímací zkoušky se bude na Střední škole technické, gastronomické a automobilní Chomutov konat dne 8. 6. 2020 v budově Chomutov, Pražská 702/10. Vstup do budovy je možný od 8:00 hod.
Uchazeči při vstupu do budovy odevzdají čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. U nezletilých uchazečů podepisuje čestné prohlášení zákonný zástupce.
 
 
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Výsledky 2. kola

V souladu s ustaveními zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění (školský zákon), vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 ze dne 25. 3. 2020 zveřejňuje Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace výsledky 2. kola přijímacího řízení do oborů vzdělání zakončených výučním listem (učebních oborů) se zahájením studia ve školním roce 2020/2021 počínaje 1. ročníkem.
V seznamech s výsledky pro jednotlivé obory vzdělání jsou uchazeči uvedeni pod registračním číslem, které jim bylo sděleno školou již při podání přihlášky.
Uchazeči, který byl ke studiu zvoleného učebního oboru přijat, ale přihlášku podal také do některého oboru vzdělání zakončeného maturitní zkouškouzůstává zachováno právo konat přijímací zkoušku a absolvovat přijímací řízení do maturitního oboru podle termínů stanovených zákonem č. 135/2020 Sb.

Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro obory vzdělání zakončené závěrečnou zkouškou

Jak odevzdat zápisový lístek po 2. kole

< Zpět

INFORMACE PRO ŽÁKY
Způsob hodnocení výsledků vzdělávání žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020
Hodnocení bude probíhat v souladu s Vyhláškou 211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 ze dne 27. 4. 2020.

Číst dál...

INFORMACE PRO ŽÁKY
Uvolňování mimořádných opatření v oblasti školství k 11. 5. 2020
V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. 4. 2020 bude od 11. 5. 2020 možná osobní přítomnost žáků závěrečných ročníků středních škol ve školách, a to za účelem přípravy na vykonání maturitní a závěrečné zkoušky.

Číst dál...

 ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN
 
Počínaje pondělím 4. 5. 2020 jsou úřední hodiny pro vyřizování osobních a studijních záležitostí na všech střediscích školy stanoveny na dobu
 
8:00 - 14:30 hod.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 INFORMACE PRO ŽÁKY – STIPENDIUM, ODMĚNY ZA
 PRODUKTIVNÍ PRÁCI
  
  Stipendium za 1. pololetí školního roku 2019/2020 a dosud nevyplacené odměny za produktivní práci žáků se budou vyplácet žákům jednotlivých středisek takto.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ VÝUKY
 
Na základě Usnesení vlády ČR se do odvolání ruší na SŠTGA Chomutov výuka na teoretickém vyučování, na praktickém vyučování (na odborném výcviku) a výuka na všech smluvních pracovištích školy.
Žáci budou dostávat podklady k samostudiu a úkoly prostřednictvím systému Bakaláři a e-mailů.
Úřední hodiny
na všech střediscích školy pro vyřizování osobních a studijních záležitostí jsou stanoveny v době od 8:00 do 11:00 hodin.
Z důvodu maximálního zamezení osobních kontaktů lze potřebné záležitosti řešit v dopoledních hodinách i telefonicky nebo e-mailovou komunikací:
Středisko Chomutov, Pražská 702/10
474 651 848  
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
Středisko Chomutov, Cihlářská 4132
736 629 520 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
Středisko Kadaň
731 576 659 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
Středisko Jirkov
603 349 353 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
 
 

 < Zpět

BUDOUCÍ KADEŘNÍCI ZMĚŘILI SVÉ DOVEDNOSTI
Že dobrý kadeřník musí prokázat nejen svou šikovnost, znalosti ale také fantazii a estetické cítění, o tom se přesvědčili budoucí kadeřníci na celostátní odborné soutěži, která se konala 20. února 2020 na Střední odborné škole a SOU v Neratovicích pod názvem „Hair show Neratovice 2020“, a které se zúčastnili i žáci ze Střední školy technické, gastronomické a automobilní Chomutov.

Číst dál...

PROGRAMÁTOŘI CNC STROJŮ SOUTĚŽILI V CHOMUTOVĚ
Dne 18. 2. 2020 se konalo na Střední škole technické, gastronomické a automobilní v Chomutově regionální kolo soutěže KOVO Junior 2020 Mechanik seřizovač. Je to již 10. ročník této soutěže zařazené do celostátních soutěží České ručičky, které vyhlašuje MŠMT.

Číst dál...

SOUTĚŽ BUDOUCÍCH AUTOMECHANIKŮ V CHOMUTOVĚ
Na Střední škole technické, gastronomické a automobilní Chomutov se ve čtvrtek 13. února 2020 uskutečnilo regionální kolo tradiční soutěže budoucích automechaniků AUTOOPRAVÁŘ JUNIOR 2020 za účasti 17 soutěžících z devíti středních škol Ústeckého kraje.
Soutěžící prokazovali své teoretické i praktické znalosti z konstrukce automobilů, rozpoznávali různé součástky, prováděli opravy a diagnostiku osobních automobilů a také absolvovali test ze znalostí pravidel silničního provozu. Soutěž byla náročná, ale soutěžící prokázali velmi dobré znalosti a rozdíly mezi nimi byly opravdu minimální.

Číst dál...

SŠTGA CHOMUTOV ZVÍTĚZILA V SOUTĚŽI PROGRAMÁTORŮ
Že i dětská hračka může být předmětem soutěžního klání budoucích programátorů CNC obráběcích strojů, o tom se přesvědčili žáci naší školy, kteří se zúčastnili celostátní soutěže vyhlášené firmou Dormer Pramet s.r.o Šumperk. A o jakou hračku šlo? JO-JO. Úkolem soutěžního týmu bylo navrhnout, vyprojektovat a vyrobit na CNC obráběcím stroji tuto hračku. Soutěže se zúčastnilo asi 20 soutěžních týmů z celé republiky.
Odborná komise hodnotila originalitu, vzhled a také funkčnost výrobku. A jak dopadli žáci oboru Programátor CNC obráběcích strojů ze Střední školy technické, gastronomické a automobilní Chomutov? V této náročné a zároveň zajímavé soutěži obsadili první místo, které dokládá, že příprava žáků na škole je na velmi dobré úrovni.
 
 

Pro zájemce o studium

Škola a sociální síť

Škola má na sociální síti Facebook vytvořen profil, kde naleznete zajímavé odkazy, informace a fotogalerie z aktivit školy.


AtlasŠkolství - kam na střední školu 

Škola používá pro elektronickou komunikaci mezi žáky, zákonnými zástupci a učiteli informační systém Bakaláři. Zde naleznete aplikaci pro mobilní telefony a tablety s OS Android.


Aplikace
ke stažení ZDE
.