Spolupráce školy

V rámci odborné přípravy žáků škola spolupracuje s regionálními společnostmi a institucemi, pracoviště těchto subjektů jsou součástí odborného výcviku a odborné praxe.

Děkujeme za spolupráci.

Nabídka prací a služeb

Na základě doplňkové činnosti školy, kde organizace využívá odbornosti svých zaměstnanců, škola nabízí práce a služby pro společnosti, instituce i veřejnost.


Maturitní a závěrečné zkoušky

Aktuality

Soutěž samostatných odborných prací žáků středních škol

Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků vyhlásil ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR již čtvrtý ročník soutěže samostatných odborných prací, které vypracovávají žáci středních škol jako součást Jednotného zadávání závěrečných zkoušek. Ve školním roce 2014/2015 byla soutěž vypsána pro 12 oborů středního vzdělávání.

Hodnocení prací provedla odborná komise složená ze zástupců MŠMT, Hospodářské komory ČR a NÚV, byl posuzován zejména odborný přínos, inovativní přístup, zajímavě pojaté vlastní zpracování daného tématu, grafické zpracování, dodržení všech bodů zadané osnovy.

Žáci Střední školy technické, gastronomické a automobilní Chomutov se zapojili již po druhé do této soutěže v oboru Operátor skladování a jejich výsledky jsou vynikající. Ve školním roce 2014/2015 se Lucie Tonová umístila na prvním místě v oboru Operátor skladování a dne 15. 9. 2015 na MSV Brno převzala z rukou prezidenta HK-ČR Ing. Vladimíra Dlouhého čestné ocenění za první místo v soutěži o nejlepší Samostatnou odbornou práci a Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov získala čestné uznání Hospodářské komory za vysokou úroveň praktické přípravy. Získané ocenění naleznete ZDE.

Otevření nového pracoviště svářečské školy

Střední škola technická, gastronomická a automobilní Chomutov, otevírá od 1. března 2015 nové pracoviště svářečské školy na svém středisku v Kadani, 5. května 680.

Pracoviště je vybaveno moderní svářečskou technikou a bude sloužit pro výuku žáků školy i pro výuku zaměstnanců firem popřípadě pro potřeby rekvalifikačních kurzů pořádaných úřadem práce.

Podrobné informace naleznete ZDE

Nově otevírané obory vzdělání ve středisku Kadaň

Ve školním roce 2014/2015 škola otevírá ve středisku Kadaň obory vzdělání:

Tímto škola reaguje na požadavky zaměstnavatelů Kadaně, Klášterce nad Ohří a okolí.

Jedenáct milionů pro vybavení střední školy v Kadani

Kadaňské pracoviště Střední školy technické, gastronomické a automobilní Chomutov ve čtvrtek 20. listopadu slavnostně otevřelo nové dílny a zrekonstruované prostory. Projekt za 11 milionů korun byl financován eurodotací a na zahájení provozu pozval hejtmana Oldřicha Bubeníčka, jeho náměstkyni Janu Vaňhovou a krajského radního Ladislava Drlého ředitel školy Václav Sailer.  

Hlavním cílem projektu bylo zvýšit kvalitu vzdělávání prostřednictvím rekonstrukce a vybavení prostoru pro výuku strojírenských oborů a vybavení na údržbu strojů a zařízení používaných při praktické výuce. Došlo k modernizaci vybavení výukových prostor sloužících bezprostředně ke vzdělávání v technických studijních oborech.

Číst dál...

Motivační program pro střední školství v Ústeckém kraji

Základní vymezení a cíle programu

Motivace žáků posledních ročníků základních škol k zahájení studia a následnému získání středního vzdělání v dlouhodobě málopočetných a trhem práce poptávaných oborech vzdělání, která ve výsledku povede ke zvýšení počtu žáků nastupujících do prvních ročníků podporovaných oborů tak, aby v prvních ročnících byly otevírané třídy naplňovány do počtu 28 – 30 žáků a tento počet neklesal během studia, zvýšení počtu úspěšných absolventů podporovaných oborů, snížení počtu žáků, kteří předčasně odcházejí ze vzdělávacího procesu u vybraných oborů.

Číst dál...

Posílení výuky strojírenských oborů pro oblast Kadaň a Klášterec nad Ohří

Škola v současné době realizuje v rámci operačního programu regionu soudržnosti severozápad z fondu pro regionální rozvoj ,,Vize přestane být snem" projekt na podporu posílení výuky strojírenských oborů pro oblast Kadaň a Klášterec nad Ohří. Více informací naleznete ZDE

Základní informace k profesním kvalifikacím

Škola je autorizovanou osobou pro profesní kvalifikace (viz přehled profesních kvalifikací) podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů.

Zájemce, který chce získat příslušnou profesní kvalifikaci, musí prokázat příslušné znalosti a dovedností v dané oblasti. Ty jsou určeny kvalifikačními standardy k jednotlivým profesním kvalifikacím. Tyto standardy jsou zveřejněny na:

http://novyportal.narodnikvalifikace.cz

Číst dál...

Pro rodiče a studenty

Škola a sociální síť

Škola má na sociální síti Facebook vytvořen profil, kde naleznete zajímavé odkazy, informace a fotogalerie z aktivit školy.


AtlasŠkolství - kam na střední školu