Spolupráce školy

V rámci odborné přípravy žáků škola spolupracuje s regionálními společnostmi a institucemi, pracoviště těchto subjektů jsou součástí odborného výcviku a odborné praxe.

Děkujeme za spolupráci.
 
   
 

Nabídka prací a služeb

Na základě doplňkové činnosti školy, kde organizace využívá odbornosti svých zaměstnanců, škola nabízí práce a služby pro společnosti, instituce i veřejnost.


Aktuality

TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ A ZAMĚSTNANCŮ ŠKOLY OD 3. 1. 2022
Podle ustanovení Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví MZDR 14600/2021-26/MIN/KAN bude od 3. 1. 2022 probíhat testování žáků a zaměstnanců školy na přítomnost infekčního onemocnění COVID-19 ve SŠTGA Chomutov následovně:
- V období 3. až 16. ledna 2022 bude testování probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek, a to neinvazivním antigenním testem.
- Od 17. ledna 2022 do odvolání bude testování probíhat jednou týdně – vždy v pondělí.

Číst dál...

 pf
 
BUDE MÍT KDO OPRAVOVAT ELEKTRICKÁ AUTA?
Výroba a vývoj vozidel na elektrický pohon představují nejvýznamnější trend v oblasti automobilového průmyslu. Do roku 2025 by mělo jezdit na silnicích v České republice cca 100 000 elektromobilů.

Číst dál...

INFORMACE K TESTOVÁNÍ OD 22. 11. 2021
Podle Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR bude od 22. 11. 2021 probíhat na všech školách testování, a to vždy v pondělí, pokud je prvním vyučovacím dnem týdne. Pokud nebude prvním vyučovacím dnem týdne pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu.

Číst dál...

NÁVŠTĚVA RADNÍ ÚSTECKÉHO KRAJE V NAŠÍ ŠKOLE
Dne 26. 10. 2021 radní Ústeckého kraje Jindra Zalabáková navštívila naší školu – jednu z největších škol Ústeckého kraje.
Účelem návštěvy byla nejen prohlídka školy včetně jejich odloučených středisek a pracovišť, ale zejména seznámení s úrovní zabezpečení teoretické a praktické výuky v celkem 26 oborech středního vzdělávání, které škola vyučuje. Seznámila se také se zapojením školy do projektů vyhlašovaných MŠMT a Ústeckým krajem a také s celkovým klimatem ve škole.

Číst dál...

NÁVŠTĚVA VICEPREZIDENTA FIRMY NEXEN TIRE EUROPE
NEXEN TIRE EUROPE se řadí mezi významné zaměstnavatele působící na Průmyslové zóně Triangle a patří k největším výrobcům pneumatik pro osobní automobily na světě. Firma má uzavřenou smlouvu o spolupráci se středními školami, ke kterým patří také SŠTGA Chomutov. Proto nás dne 19. října 2021 navštívil viceprezident firmy SOO-Cheol Kim s doprovodem.

Číst dál...

INFORMACE KE DNI 29. 10. 2021
V pátek 29. 10. 2021 probíhají podzimní prázdniny a všechna střediska Střední školy technické, gastronomické a automobilní Chomutov jsou uzavřena.
INFORMACE K VÝUCE VE DNECH 25. A 26. 10. 2021
Na základě vyhodnocení epidemiologické situace okresu Chomutov a naší školy a vzhledem k plnění výchovně – vzdělávacích úkolů bude ve dnech 25. a 26. 10. 2021 na všech střediscích školy probíhat výuka dle platného rozvrhu hodin.
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022
Všichni žáci se svými rodiči i další zájemci jsou srdečně zváni k prohlídce školy a k bližšímu seznámení s obory vzdělání vyučovanými na Střední škole technické, gastronomické a automobilní Chomutov.
Kdy:
- sobota 6. listopadu 2021 od 8:00 do 13:00 hod.
- čtvrtek 2. prosince 2021 od 13:00 do 18:00 hod.
- sobota 8. ledna 2022 od 8:00 do 13:00 hod.

Číst dál...

ŠKOLNÍ KADEŘNICKÝ SALON
Střední škola technická, gastronomická a automobilní Chomutov vyučuje na středisku v Kadani obor vzdělání Kadeřník. V roce 2020 byla pro žáky tohoto oboru v objektu školy Fibichova 1129, Kadaň otevřena pro zabezpečení potřebné úrovně praktického vyučování zrekonstruovaná cvičná pracoviště.

Číst dál...

 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
 Výsledky 5. kola
 
Výsledky 5. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Škola a sociální síť

Škola má na sociální síti Facebook vytvořen profil, kde naleznete zajímavé odkazy, informace a fotogalerie z aktivit školy.


Škola používá pro elektronickou komunikaci mezi žáky, zákonnými zástupci a učiteli informační systém Bakaláři. Zde naleznete aplikaci pro mobilní telefony a tablety s OS Android.


Aplikace
ke stažení ZDE
.