Spolupráce školy

V rámci odborné přípravy žáků škola spolupracuje s regionálními společnostmi a institucemi, pracoviště těchto subjektů jsou součástí odborného výcviku a odborné praxe.

Děkujeme za spolupráci.
 
   
 

Nabídka prací a služeb

Na základě doplňkové činnosti školy, kde organizace využívá odbornosti svých zaměstnanců, škola nabízí práce a služby pro společnosti, instituce i veřejnost.


Aktuality

 Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019
 Vyhlášení 9. kola
 
Nabídku oborů vzdělání pro 9. kolo přijímacího řízení
pro školní rok 2018/2019 včetně termínů přijímacího řízení
 
Kritéria pro jednotlivé kategorie oborů vzdělání
najdete zde.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019
 Výsledky 8. kola
 
Výsledky 8. kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nabídka moštování jablek – podzim 2018
  
Středisko Jirkov nabízí v sezóně podzim 2018
veřejnosti moštování jablek.
Podrobnější informace najdete zde.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
JARNÍ KUCHAŘSKÁ SOUTĚŽ „POCTA ZAHRADNICKÉMU ŘEMESLU“
Dne 11. 4. 2018 se žákyně 2. ročníku oboru vzdělání Stravovací a ubytovací služby zúčastnily celostátní gastronomické soutěže, kterou pořádala Odborná škola výroby a služeb v Plzni. Naši školu reprezentovala děvčata Nikola Kováčová a Ludmila Facunová.
Soutěžící měly za úkol připravit dva druhy studených předkrmů, složitý salát a prostřít slavnostní tabuli pro dvě osoby. Příprava na soutěž probíhala pod vedením učitelek odborného výcviku Bc. Libuše Mihalincové a Bc. Marcely Petrmichlové celý březen.
Z deseti soutěžících družstev naše děvčata obsadila krásné čtvrté místo.
 
KURZ TRICHOLOGIE
27. dubna 2018 absolvovali žáci oboru vzdělání Kadeřník v rámci prohlubování odbornosti a kvalifikace odborný trichologický kurz.
Obsah kurzu byl přizpůsoben znalostem a dovednostem žáků prvního až třetího ročníku. Byl zaměřen na problematiku vlasového růstu a anomálií vlasové pokožky. Žáci si mohli vyzkoušet speciální kameru, která jim ukázala zdravý vlas a pokožku na hlavě.
Žákům se přednáška velmi líbila a kromě nových znalostí si odnesli také certifikát o absolvování kurzu.
 
 
WORKSHOPY VE SPOLEČNOSTI PENNY MARKET
Žáci 3. ročníku oboru Operátor skladování (Operátor-logistik), Střední školy technické, gastronomické a automobilní Chomutov, se 19. 3. 2018 zúčastnili dvou workshopů, které pořádala společnost Penny Market. První workshop byl zaměřen na správné sestavování životopisů. Žáci se seznámili s tím, jak nejlépe napsat životopis, co je v něm nutné uvádět a jakých nejčastějších chyb se lidé při psaní životopisu dopouštějí. Cílem workshopu bylo přinést studentům netradiční pohled druhé strany (personalisty) a naučit je vyvarovat se běžných chyb tak, aby měli větší šanci získat svou vysněnou práci.
Druhý workshop se týkal hromadného a skupinového výběrového řízení – AC (assessment centrum je velmi používanou formou výběrových řízení). Žáci plnili samostatně, ve dvojicích nebo ve skupinách různé úkoly. Velice je to bavilo, aktivně se zapojovali, odpovídali na kladené otázky a diskutovali. Cílem tohoto workshopu bylo umožnit žákům vyzkoušet si dosud nepoznaný způsob výběru kandidátů na pracovní místa, připravit je na tuto možnost výběru a tím jim formou netradičního zážitku dopomoci umět reagovat na formu výběrového řízení – AC.
Workshopy pod vedením Bc. Olgy Falbr, která působí jako regionální HR manažer, byly pro žáky přínosné také tím, že společnost Penny Market nyní znají detailně, vědí, jaký je chod firmy, pracovní prostředí, pracovní pozice a také jaké mají zaměstnanci benefity. To vše může žákům pomoci v rozhodování, kam po závěrečných zkouškách nastoupit do zaměstnání.
 
 
V Chomutově soutěžili také nejlepší programátoři CNC obráběcích strojů
Střední škola technická, gastronomická a automobilní Chomutov uspořádala ve dnech 19. – 21. března 2018 celostátní soutěž zručnosti pod názvem KOVO Junior 2018 – Mechanik seřizovač. Organizátorem této soutěže je CECH KOVO ČR a soutěž je zařazena do soutěží České ručičky 2018, jejímž vyhlašovatelem je MŠMT a Jihomoravský kraj.
Soutěže se zúčastnilo celkem 15 soutěžících, vítězů krajských kol, z celkem 13 středních škol České republiky. Soutěžící plnili soutěžní úkoly zaměřené na vytvoření programu pro výrobu dané součásti na CNC obráběcím stroji. Vytvořený program byl poté vložen do řídicího systému CNC obráběcího stroje a vyrobena strojírenská součást. Tak se mohli soutěžící na vlastní oči přesvědčit o kvalitě vypracovaného programu a přesnosti daného výrobku. Mezi další úkoly patřila i strojírenská měření a výpočty. Na regulérnost celé soutěže dohlížel vylosovaný hlavní rozhodčí z doprovázejících pedagogických pracovníků a supervizor, kterým byl zástupce firmy KUKA Industries ČR s.r.o.
A jak celá soutěž dopadla? Na třetím místě se umístil soutěžící ze Střední odborné školy Jana Tiraye Velká Bíteš Aleš Katolický, na druhém místě soutěžící ze Střední školy strojírenské a elektrotechnické Brno Martin Čech a celkovým vítězem se stal soutěžící ze Střední školy technické, gastronomické a automobilní Chomutov Lukáš Novotný.
Ceny do soutěže věnoval Cech KOVO ČR, firma Aisan Industry Czech s.r.o. a KUKA Industries ČR s.r.o.
Vítěz soutěže převezme v červnu 2018 na slavnostním galavečeru v Brně plaketu České ručičky.
 
 
V Chomutově soutěžili nejlepší automechanici kraje
Střední škola technická, gastronomická a automobilní Chomutov uspořádala 15. února 2018 ve školním autoservisu krajskou soutěž automechaniků středních škol Ústeckého kraje. Soutěž patří mezi soutěže České ručičky 2018, jejímž vyhlašovatelem je MŠMT a Jihomoravský kraj.
Krajské soutěže se zúčastnilo 20 automechaniků, vítězů školních kol, z 10 středních škol Ústeckého kraje, které tento obor vyučují. Soutěžící plnili teoretické úkoly z konstrukce automobilů a také si museli poradit se simulovanými závadami na osobních automobilech, při kterých museli prokazovat své znalosti z ovládání moderní techniky, ale také svou zručnost a přesnost.
Vítězem se stal Lukáš Zoul z Gymnázia a Střední odborné školy Podbořany, na druhém místě se umístil Ondřej Mašek ze SOŠ technické a zahradnické Lovosice a na třetím místě Jiří Kraml z pořádající školy. Soutěžící, kteří se umístili na prvním a druhém místě, postupují do celostátního kola, které se uskuteční 26. – 28. března 2018 v Mladé Boleslavi. Přejeme jim, ať se jim finálové kolo vydaří a úspěšně reprezentují svou školu i celý kraj.
 
 

Nabídka nového oboru studia

Chcete se stát řidičem nákladního automobilu nebo autobusu?
Střední škola technická, gastronomická a automobilní Chomutov otevírá ve školním roce 2017/2018 roční zkrácené studium oboru středního vzdělání s výučním listem KAROSÁŘ – ŘIDIČ SILNIČNÍ DOPRAVY.
Obor je určen pro žáky, kteří již absolvovali vzdělávání zakončené závěrečnou nebo maturitní zkouškou a mají tedy výuční list nebo maturitní vysvědčení v jakémkoliv oboru středního vzdělání kromě absolventů oboru 23-55-H/02 Karosář.
Součástí studia je absolvování kurzu řízení motorových vozidel skupiny C+E (nákladní automobil s přívěsem) a k získání průkazu profesní způsobilosti řidiče skupiny C+E.
Uchazeči starší 21 let mají také možnost získat během studia řidičské oprávnění a profesní způsobilost řidiče skupiny D (autobus).
Dopravní firmy nabízejí žákům po ukončení vzdělání zaměstnání na pozici řidič silniční nebo autobusové dopravy včetně možnosti částečné úhrady nákladů na získání řidičských oprávnění na základě uzavřené smlouvy s následným uzavřením pracovní smlouvy.
 
 
 
 

Škola a sociální síť

Škola má na sociální síti Facebook vytvořen profil, kde naleznete zajímavé odkazy, informace a fotogalerie z aktivit školy.


AtlasŠkolství - kam na střední školu 

Střediska Chomutov a Jirkov používají pro elektronickou komunikaci mezi žáky, rodiči a učiteli informační systém Bakaláři. Zde naleznete aplikaci pro mobilní telefony a tablety s OS Android.


Aplikace
ke stažení ZDE
.