Spolupráce školy

V rámci odborné přípravy žáků škola spolupracuje s regionálními společnostmi a institucemi, pracoviště těchto subjektů jsou součástí odborného výcviku a odborné praxe.

Děkujeme za spolupráci.
 
   
 

Nabídka prací a služeb

Na základě doplňkové činnosti školy, kde organizace využívá odbornosti svých zaměstnanců, škola nabízí práce a služby pro společnosti, instituce i veřejnost.


Aktuality

CENTRA ODBORNÉ PŘÍPRAVY PRO ZEMĚDĚLSKÉ OBORY

Ministerstvo zemědělství ve své Koncepci vzdělávání definuje podporu vytváření Center odborné přípravy. Jejich účelem je zvýšení kvality odborného vzdělávání seznamováním žáků středních škol s nejnovějšími technologiemi a mechanizačními prostředky používanými v zemědělství.

Výběrová komise na národní úrovni vybrala pro zřízení jednoho z těchto dotovaných center také Střední školu technickou, gastronomickou a automobilní Chomutov. Žáci zemědělských a zahradnických oborů vzdělání mají nyní díky této dotaci možnost pracovat na odborném výcviku s nejmodernější zemědělskou technikou, která jim umožní lépe se připravit na budoucí povolání.

 
 
 Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020
 Vyhlášení 10. kola
 
Nabídku oborů vzdělání pro 10. kolo přijímacího řízení
pro školní rok 2019/2020 včetně termínů přijímacího řízení
 
Kritéria pro jednotlivé kategorie oborů vzdělání
najdete zde.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020
 Výsledky 9. kola
 
Výsledky 9. kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nabídka moštování jablek – podzim 2019
  
Středisko Jirkov nabízí v sezóně podzim 2019
veřejnosti moštování jablek.
Podrobnější informace najdete zde.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
NOVÉ UČEBNY PRO ŽÁKY GASTRONOMICKÝCH OBORŮ V CHOMUTOVĚ
Dne 29. srpna 2019 se na Střední škole technické, gastronomické a automobilní Chomutov, areálu Cihlářská 4132, uskutečnilo slavnostní otevření nových učeben teoretického vyučování pro žáky gastronomických a zemědělských oborů. Slavnostního otevření se zúčastnil náměstek hejtmana Ústeckého kraje Petr Šmíd, radní Ústeckého kraje Ladislav Drlý, primátor Statutárního města Chomutov Marek Hrabáč a další hosté.
Nové učebny teoretického vyučování vznikly na místě bývalého Technologického parku, který v minulosti ukončil svou činnost a volné objekty odkoupil od města Chomutov Ústecký kraj. Do nových učeben je přesunuta výuka z areálu školy v Údlicích. Žáci se budou učit v učebnách vybavených novým nábytkem, výpočetní technikou a dalšími nezbytnostmi nutnými pro zabezpečení kvalitního vzdělávání.
Přítomní hosté ocenili nejen vzhled a vybavení areálu, ale také zapojení školy do realizace projektu. Otevřením nového areálu plní Ústecký kraj svůj program na podporu školství a vytváří předpoklady pro zkvalitnění výuky nejen maturitních, ale zejména učebních oborů, jejichž absolventi jsou čím dál více žádáni na trhu práce.  
 
ŠKODA AUTO A.S. PODPORUJE ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ
Střední škola technická, gastronomická a automobilní Chomutov získala v červenci 2019 na základě darovací smlouvy od firmy Škoda AUTO a.s. v rámci podpory odborného vzdělávání učební pomůcky určené pro výuku budoucích Automechaniků a Autotroniků. Jedná se o dva osobní automobily, a to SUPERB COMBI 1,5 TSI a KAROQ 1,0 TSI.
Oba automobily jsou v plné výbavě a významně pomohou ke zkvalitnění odborné přípravy budoucích specialistů na diagnostiku a opravy osobních automobilů nejmodernější konstrukce. Absolventi základních škol projevují o autoopravářské obory stále vysoký zájem a nové učební pomůcky spolu s kvalitní diagnostickou technikou jim umožní získat potřebné teoretické i praktické znalosti pro jejich uplatnitelnost v autoservisech.
 
KADEŘNICKÁ SOUTĚŽ LITVÍNOV-HAMR 2019
Dne 17. dubna 2019 se na Střední odborné škole Litvínov-Hamr konal 20. ročník tradiční kadeřnické soutěže, které se zúčastnila i naše škola. Téma letošního ročníku bylo „Čtyři živly – oheň, voda, země, vzduch“. Reprezentovaly nás žákyně 2. ročníku oboru vzdělání Kadeřník. Kateřina Čížková svým účesem získala v konkurenci 26 soutěžících krásné 4. místo. Modelkou byla spolužačka Michaela Schönerová a třetí členkou týmu byla Lucie Vostatková, která modelku líčila.
Poděkování za vzornou reprezentaci školy patří nejen těmto třem žákyním, ale i učitelkám odborného výcviku, které naše soutěžící výborně připravily.
 
 
V CHOMUTOVĚ SOUTĚŽILI NEJLEPŠÍ OBRÁBĚČI KOVŮ
Střední škola technická, gastronomická a automobilní Chomutov uspořádala ve dnech 15. – 17. dubna 2019 finálové kolo celostátní soutěže zručnosti pod názvem KOVO Junior 2019 – Obráběč kovů. Organizátorem této soutěže je CECH KOVO ČR a soutěž je zařazena do soutěží České ručičky, jejímž vyhlašovatelem je MŠMT a Jihomoravský kraj.
Do finálového kola postoupilo celkem 20 soutěžících ze 17 středních škol. Soutěžící plnili dva soutěžní úkoly, ve kterých museli prokázat své teoretické a zejména praktické znalosti a dovednosti. A jak celá soutěž dopadla? Absolutním vítězem se stal soutěžící z Moravskoslezského kraje z VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice Jan Juračák. Také žáci, kteří soutěžili za Ústecký kraj, prokázali své znalosti a dovednosti, protože na celkovém druhém místě se umístil soutěžící z VOŠ, SPŠ a SŠ služeb a cestovního ruchu Varnsdorf Milan Berka.
Slavnostní vyhlášení výsledků se uskutečnilo v historických sklepích areálu Magistrátu města Chomutova za přítomnosti náměstka hejtmana Ústeckého kraje Mgr. Petra Šmída, náměstka primátora města Chomutova Mgr. Milana Märce a vedoucí OŠMT Ústeckého kraje Ing. Dagmar Waicové. Že o budoucí absolventy oboru Obráběč kovů je veliký zájem, zdůraznil nejenom náměstek hejtmana Ústeckého kraje Mgr. Petr Šmíd, ale svou účastí na vyhodnocení soutěže také zástupci významných zaměstnavatelů z regionu i celé republiky, kteří také věnovali soutěžícím hodnotné ceny.
O akci informoval také tisk a regionální televize.
 
PROJEKT IKAP B – KRAJSKÁ ODYSEA
V rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu Ústeckého kraje B (IKAP B) se konal dne 28. března 2019 na Střední škole technické, gastronomické a automobilní Chomutov 1. ročník okresního kola soutěže Krajská odysea. Spoluorganizátorem soutěže byla Okresní hospodářská komora v Chomutově.
Soutěže se zúčastnila tři družstva složená vždy ze dvou žáků pořadatelské školy a dvou žáků ze Základní školy ul. Studentská v Jirkově.
Soutěžním úkolem každého družstva byl výpočet řemenového převodu, návrh výkresové dokumentace kladek pomocí CAD programů a zhotovení jednoduchého řemenového převodu s kulatým řemenem a napínací kladkou. Čtyřčlenná komise, jejímiž členy byla též Mgr. Dana Mašlová ze společnosti PULS investiční s.r.o. Chomutov a ředitelka ZŠ Zahradní Chomutov Mgr.Libuše Slavíková, následně vyhodnotila výslednou práci žáků.
Nebylo rozhodující konečné umístění, ale obrovská snaha a nadšení všech soutěžících v průběhu celé práce na modelu. Vítězné družstvo postoupilo do krajského kola, které se uskuteční v září 2019.
 
GASTRONOMICKÁ SOUTĚŽ "TŘI OŘÍŠKY PRO POPELKU"
Dne 27. 3. 2019 proběhla na Odborné škole výroby a služeb Plzeň gastronomická soutěž na téma „Tři oříšky pro Popelku“.
Naše žákyně 1. ročníku oboru vzdělání Stravovací a ubytovací služby Lucie Bibeňová a Marie Humrová obsadily krásné třetí místo v soutěžním úkolu č. 2 Příprava rautové mísy pro čtyři osoby s třemi druhy předkrmů. Děvčata se na soutěž připravovala pod vedením učitelek odborného výcviku Bc. Libuše Mihalincové a Bc. Marcely Petrmichlové.
 
GLOBAL MONEY WEEK 25. – 31. 3. 2019
PŘEMÝŠLEJ, NEŽ SI PŮJDEŠ PŮJČIT
V týdnu od 25. do 31. března 2019 probíhal Světový týden vzdělávání o penězích a finanční gramotnosti GLOBAL MONEY WEEK, tentokrát pod názvem „Uč se, šetři, vydělávej“. Naše škola se rozhodla využít možnosti porovnání úrovně vzdělání žáků třetích ročníků v uvedené oblasti. Akce se zúčastnili žáci třetích ročníků oborů strojní mechanik, kadeřník, kuchař-číšník, prodavač a zahradnické práce. Tyto skupiny žáků využily při řešení úloh své znalosti z předmětu Ekonomika, tematický celek Peníze, banky, mzdy, daně a pojistné.
Jednotlivé třídy vstoupily do této akce v určeném týdnu formou testování znalostí z oblasti peněz, bankovnictví a úvěrové politiky. Žáci měli k dispozici prezentace vypracované v rámci zavádění inovačních prvků do výuky. Ve druhé části pak vyplňovali pracovní listy a řešili kvízy finanční gramotnosti, které jsme získali na www.fgdoskol.cz (finanční gramotnost do škol). V jednotlivých třídách žáci pracovali jak individuálně, tak skupinově. Celkem se zapojilo 32 žáků a výsledek lze hodnotit známkou 2 – chvalitebný.

Celá akce na středisku Kadaň vyvrcholila 28. března 2019 přednáškou spojenou s besedou na téma „Přemýšlej, než si půjdeš půjčit“. Tato akce byla připravena ve spolupráci s pracovnicemi Sociálních služeb Chomutov. Všichni přítomní se tak dověděli o poskytování bezplatného odborného poradenství, zejména pro osoby v krizi, a jak správně postupovat při vypracování návrhu na povolení oddlužení. Žáci obdrželi písemný návod, jak si umět zmapovat své závazky, jak je rozlišit, jak rozeznat dluhy související s trestnou činností a na koho se obrátit v případě potřeby. Měli možnost provést výpočet pro určení výše exekučních srážek ze mzdy a nahlédnout do příslušných rejstříků využívaných při oddlužení.

 

Škola a sociální síť

Škola má na sociální síti Facebook vytvořen profil, kde naleznete zajímavé odkazy, informace a fotogalerie z aktivit školy.


AtlasŠkolství - kam na střední školu 

Škola používá pro elektronickou komunikaci mezi žáky, zákonnými zástupci a učiteli informační systém Bakaláři. Zde naleznete aplikaci pro mobilní telefony a tablety s OS Android.


Aplikace
ke stažení ZDE
.