Spolupráce školy

V rámci odborné přípravy žáků škola spolupracuje s regionálními společnostmi a institucemi, pracoviště těchto subjektů jsou součástí odborného výcviku a odborné praxe.

Děkujeme za spolupráci.

Nabídka prací a služeb

Na základě doplňkové činnosti školy, kde organizace využívá odbornosti svých zaměstnanců, škola nabízí práce a služby pro společnosti, instituce i veřejnost.


Maturitní a závěrečné zkoušky

Aktuality

Výstava středních škol s účastí naší školy

Střední škola technická, gastronomická a automobilní Chomutov se zúčastnila ve dnech 3. a 4. 11. 2015 výstavy škol Vzdělávání 2016, která se konala ve sportovní hale v Chomutově.

 

Dny otevřených dveří

Zveme všechny zájemce o vzdělávání na naší škole k prohlídce  všech středisek a provozoven školy.

Podle předpokládaných známek budou zájemcům vypočítány body v rámci pravidel přijímacího řízení pro jednotlivé obory.

středisko Chomutov, Pražská ulice 702....studijní a kovoobráběcí obory

středisko Údlice ...................................... potravinářské a zemědělské obory

středisko Jirkov, Jezerská ....................... potravinářské, zahradnické obory
                                                                 a zemědělské obory

středisko Kadaň ...................................... strojírenské a zemědělské obory

pracoviště Fibichova, Kadaň .................. obory kadeřník, prodavač,
                                                                 kuchař - číšník

pracoviště Chomutov, V Álejích 5383 ...... školní Autoservis

pracoviště Trocnovská, Chomutov ........... cvičné dílny autoopravářů


Termíny:

  • sobota 5. prosince 2015 - od 8.00 do 13.00 hodin
  • sobota 16. ledna 2016 - od 8.00 do 13.00 hodin


Bližší informace na telefonu:

  • 474 651 848 (středisko Pražská)
  • 474 616 203 (středisko Údlice)
  • 474 316 624 (středisko Jirkov)
  • 474 333 112 (středisko Kadaň)

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Využijte možnosti blíže se seznámit s prostředím školy, obsahem výuky jednotlivých oborů a nabídkou zaměstnání i přímé podpory během doby studia od zaměstnavatelů. Získejte informace, které Vám umožní kvalitnější rozhodování při volbě budoucího povolání.

SŠTGA Chomutov byla oceněna zaměstnavateli

Ve čtvrtek 15. října 2015 se v rámci zahajovací ceremonie veletrhu EDUCA MYJOB LIBEREC 2015, který se konal v Home Credit Aréně Liberec, uskutečnilo vyhlášení výsledků 2. ročníku soutěže „Škola doporučená zaměstnavateli“, jejímž organizátorem a vyhlašovatelem je Klub zaměstnavatelů. Ocenění je pečetí kvality a potvrzením od významných zaměstnavatelů, že absolventům těchto škol rádi nabídnou zaměstnání.

Střední škola technická, gastronomická a automobilní Chomutov se mezi školami Ústeckého kraje umístila na třetím místě. Toto ocenění charakterizuje, že škola poskytuje kvalitní vzdělávání a charakterizuje nejrůznější formy propojení školy se zaměstnavateli jak v počátečním tak i dalším vzdělávání. O absolventy školy projevují zájem firmy, které jim nabízejí nejen kvalitní zaměstnání po ukončení vzdělání, ale také nabízejí i různé formy podpory žáků již v průběhu vzdělávacího procesu.


Moštování pro veřejnost z ovoce zákazníků

Moštování probíhá na nové moštovací lince ve středisku Jirkov. Jablečný mošt je 100% přírodní šťáva, bez konzervantů, bez přidaného cukru, vody a barviv. Je určen buď k přímé spotřebě, nebo je ošetřen pasterizací. Předpokládaná výtěžnost je 50 – 60%.

Cena moštu k přímé spotřebě (stáčeno pouze do nádob větších než 5l nebo do nových 2l PET lahví za 5 Kč - zakoupených v moštárně).

  • z vlastního ovoce                                                                 5 Kč/l
  • ze školního ovoce                                                               10 Kč/l

Cena moštu ošetřeného pasterizací a plněný do bag-in-box (neotevřený má trvanlivost 12 měsíců, a po otevření 21 dní, skladovat do max. teploty 23 °C).

  • z vlastního ovoce                                                               85 Kč/5l
  • ze školních jablek                                                             110 Kč/5l

Moštujeme od 5. 10. 2014 dle objednávek.

Příjem ovoce na moštování od 07,30 – 9,00 a výdej moštu od 12,15 – 13,30 hod. Středisko Jirkov, Jezerská 272 – úsek zahrada.

S sebou: vlastní nádoby na mošt, označené jménem (nádoby, přepravky a pytle s ovocem rovněž označit).

Kontakt: 474 316 627        

Vedoucí úseku zahrada: Bc. Věra Bulecová, DiS.

MOŠTÁRNA – Středisko Jirkov, Jezerská 272

PRODEJ PRODUKTŮ

2l PET lahev s moštem                                                        25 Kč

Mošt do vlastních nádob                                                    10 Kč/l

Pasterizovaný mošt v bag-in-box                                     110 Kč/5l

V Jirkově: 2. 10. 2015

Vedoucí úseku zahrada: Bc. Věra Bulecová, DiS.

Slavnostní zahájení provozu linky na moštování ve středisku Jirkov

Dne 5.10. 2015 byl slavnostně zahájem provoz linky na moštování ve středisku Jirkov. Tato nová technologie bude součástí výukového procesu oborů Zahradník a Zahradnické práce.

Naučná stezka školním arboretem Jirkov

Koncem školního roku 2014/2015 byla slavnostně otevřena naučná stezka školním arboretem ve středisku Jirkov.

Naučná stezka navazuje na další zemědělské a zahradnické plochy, na kterých jsou pěstovány průmyslové plodiny (obilovivy, okopaniny, luskoviny), zelenina, květiny, okrasné dřeviny a také ovocné stromy. Rozmnožování a pěstování sadby pak probíhá ve sklenících a pařeništích. Komplexní výuka zemědělských a zahradnických oborů střední školy je tak realizována ve vzájemných souvislostech včetně ekologické výchovy a získání kladného vztahu k přírodě a její ochraně.

Stezka je zaměřena na cílovou skupinu pro žáky středních a základních škol, příp. mateřských škol, dále pak pro skupiny s dendrologickým, botanickým či biologickým zaměřením.

Stezku zhotovili žáci a zaměstnanci školy.

Naučná stezka vznikla v rámci projektu Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje ,,PTVÚK" - CZ.1.07/1.1.00/44.0005 a slavnostní otevření a slavnostní otevření proběhlo v květnu 2015.

Celkové finanční náklady pro realizaci stezky jsou 1 361 000 Kč.

Soutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2014/2015

V loňském školním roce se naše škola zúčastnila soutěže Dobrá škola Ústeckého kraje. V konkurenci třiatřiceti přihlášených škol z celého našeho kraje jsme se umístili na 9. místě.

Body do této soutěže získala naše škola zvláště za dobré výsledky našich žáků v odborných soutěžích regionálních i celostátních kol, za pořadatelství odborných soutěží, úspěšnou spolupráci se zaměstnavateli, zajištění více než čtyřiceti odborných exkurzí, přednášek a vzdělávacích kurzů pro žáky všech oborů vzdělávání, výsledky ve vzdělávání a hospodaření školy.

Naše poděkování patří všem reprezentantům a samozřejmě i učitelům teoretického a praktického vyučování, kteří připravovali žáky na soutěže nebo zajišťovali odborné exkurze a kurzy, nebo se do soutěže Dobrá škola zapojili jiným způsobem.

Číst dál...

Soutěž samostatných odborných prací žáků středních škol

Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků vyhlásil ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR již čtvrtý ročník soutěže samostatných odborných prací, které vypracovávají žáci středních škol jako součást Jednotného zadávání závěrečných zkoušek. Ve školním roce 2014/2015 byla soutěž vypsána pro 12 oborů středního vzdělávání.

Hodnocení prací provedla odborná komise složená ze zástupců MŠMT, Hospodářské komory ČR a NÚV, byl posuzován zejména odborný přínos, inovativní přístup, zajímavě pojaté vlastní zpracování daného tématu, grafické zpracování, dodržení všech bodů zadané osnovy.

Číst dál...

Nově otevírané obory vzdělání ve středisku Kadaň

Ve školním roce 2014/2015 škola otevírá ve středisku Kadaň obory vzdělání:

Tímto škola reaguje na požadavky zaměstnavatelů Kadaně, Klášterce nad Ohří a okolí.

Jedenáct milionů pro vybavení střední školy v Kadani

Kadaňské pracoviště Střední školy technické, gastronomické a automobilní Chomutov ve čtvrtek 20. listopadu slavnostně otevřelo nové dílny a zrekonstruované prostory. Projekt za 11 milionů korun byl financován eurodotací a na zahájení provozu pozval hejtmana Oldřicha Bubeníčka, jeho náměstkyni Janu Vaňhovou a krajského radního Ladislava Drlého ředitel školy Václav Sailer.  

Hlavním cílem projektu bylo zvýšit kvalitu vzdělávání prostřednictvím rekonstrukce a vybavení prostoru pro výuku strojírenských oborů a vybavení na údržbu strojů a zařízení používaných při praktické výuce. Došlo k modernizaci vybavení výukových prostor sloužících bezprostředně ke vzdělávání v technických studijních oborech.

Číst dál...

Motivační program pro střední školství v Ústeckém kraji

Základní vymezení a cíle programu

Motivace žáků posledních ročníků základních škol k zahájení studia a následnému získání středního vzdělání v dlouhodobě málopočetných a trhem práce poptávaných oborech vzdělání, která ve výsledku povede ke zvýšení počtu žáků nastupujících do prvních ročníků podporovaných oborů tak, aby v prvních ročnících byly otevírané třídy naplňovány do počtu 28 – 30 žáků a tento počet neklesal během studia, zvýšení počtu úspěšných absolventů podporovaných oborů, snížení počtu žáků, kteří předčasně odcházejí ze vzdělávacího procesu u vybraných oborů.

Číst dál...

Pro rodiče a studenty

Škola a sociální síť

Škola má na sociální síti Facebook vytvořen profil, kde naleznete zajímavé odkazy, informace a fotogalerie z aktivit školy.


AtlasŠkolství - kam na střední školu 

Střediska Chomutov a Jirkov používají pro elektronickou komunikaci mezi žáky, rodiči a učiteli informační systém Bakaláři. Zde naleznete aplikaci pro mobilní telefony a tablety s OS Android.


Aplikace
ke stažení ZDE
.