Spolupráce školy

V rámci odborné přípravy žáků škola spolupracuje s regionálními společnostmi a institucemi, pracoviště těchto subjektů jsou součástí odborného výcviku a odborné praxe.

Děkujeme za spolupráci.

Nabídka prací a služeb

Na základě doplňkové činnosti školy, kde organizace využívá odbornosti svých zaměstnanců, škola nabízí práce a služby pro společnosti, instituce i veřejnost.


Aktuality

Hry VII. zimní olympiády dětí a mládeže 2016
Náš příspěvek k přípravě a organizaci
Velkou výzvou pro naši školu bylo podílet se spolu s žáky studujícími obory vzdělání z oblasti gastronomie při zajištění cateringových služeb na Hrách VII. zimní olympiády dětí a mládeže 2016, které organizoval Ústecký kraj. Na tuto akci jsme se připravovali již od začátku školního roku tj. od září 2015. Hned na začátku jsme si rozdělili práci na úsek výrobní a úsek obsluhy. Výrobní úsek, tj. učitelé odborného výcviku a žáci, sestavoval možný sortiment výrobků, kterými jsme se chtěli na Olympiádě prezentovat. Výrobu zaměřil na nové druhy mini zákusků, pekly se koláčky, hledaly se nové trendy v oblasti studené kuchyně. Učitelé odborného výcviku a žáci z úseku obsluhy měli za úkol stanovit požadavky na potřebný inventář a připravit žáky při výuce na různé způsoby obsluhy, nakládání s inventářem a přípravou a výzdobou tabulí a prostor. Realizační tým domlouval s organizátory olympiády, jaké cateringové služby budou žáci naší školy zabezpečovat.
Škola během olympiády (17. – 21. ledna 2016) zabezpečovala občerstvení pro účastníky olympiády, členy organizačního a řídícího výboru a také pro hosty primátora města Chomutova. Již první den při příjezdu čekalo na všechny účastníky malé občerstvení. Malé sice bylo, ale vzhledem k počtu zúčastněných se jednalo o výrobu 3000 ks plněných baget. Škola připravovala po celou dobu olympiády občerstvení v Olympijském domě, ve který se proměnilo chomutovské divadlo a dále v saloncích na zimním stadionu. Jednalo se denně o občerstvení pro přibližně 200 hostů a 80 soutěžících. Naše služby si také objednal primátor města Chomutova, který pozval asi 100 hostů na Primátorskou číši, kde se kromě vína podávalo také občerstvení formou kanapek a finger lžiček s různými náplněmi. Velkou výzvou pro školu bylo zabezpečení závěrečného rautu, který se konal během závěrečného ceremoniálu a byl připraven pro téměř 200 hostů. Skládal se z několika druhů teplých jídel a studeného občerstvení včetně mnoha druhů zákusků. Zákusky byly ozdobeny zimní tématikou v duchu olympiády a upekli jsme také dva dorty s logem olympiády Bambou.
Výrobu zabezpečovalo 14 učitelů odborného výcviku a zhruba 40 žáků. Úsek obsluhy v Olympijském domě s žáky oboru vzdělání hotelnictví zajišťoval učitel Ing. Jiří Vavřík, na zimním stadionu působila učitelka odborného výcviku Eva Květoňová spolu s žáky oboru vzdělání kuchař-číšník, tedy zhruba s dvaceti žáky. Úsek výroby pod vedením Ing. Alice Berchové zajišťoval výrobu celého podávaného sortimentu. Učitelé odborného výcviku se svými žáky pracovali na dvě směny. Dali jsme si za úkol, že veškeré výrobky budou expedovány průběžně, několikrát za den, aby byly stálé čerstvé. 
Za vzorné služby jsme obdrželi Diplom za nejlepší občerstvení, který podepsal hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček a předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval.
 
 

Jak jsme obsluhovali prezidenta republiky

V prosinci 2015 navštívil prezident republiky Miloš Zeman Ústecký kraj. Ve středu 9. 12. 2015 zavítal také do Kadaně, kde se setkal s představiteli města, zástupci příspěvkových organizací a také s místními občany.
 
Ke zdárnému průběhu návštěvy přispěli také žáci 1. a 2. ročníku oboru kuchař – číšník ze středisek Kadaň a Údlice Střední školy technické, gastronomické a automobilní Chomutov. Pod vedením svých pedagogů připravili slavnostní tabuli a stůl pro tiskovou konferenci. Podíleli se na obsluze prezidenta republiky, jeho doprovodu a dalších hostů při slavnostním obědě.
 
Kromě jistě nevšedního setkání s vrcholnými představiteli našeho politického života i představiteli města Kadaň získali hlavně žáci 1. ročníku také mnoho nových poznatků a dovedností ze svého oboru a svou prací i profesionálním vystupováním vzorně reprezentovali svoji školu. Svědčí o tom i velmi kladné hodnocení a poděkování od organizátorů i účastníků setkání.

Realizace projektů školy

V tomto roce škola realizovala několik projektů určených pro podporu výuky. V rámci těchto projektů škola pořídila stroje a zařízení pro jednotlivá střediska školy a také realizovala výstavbu naučné stezky, která slouží nejen našim žákům ale také žákům ze středních a základních škol regionu. Jak se realizace jednotlivých projektů vydařila můžete posoudit v prezentační fotogalerii.Výstava středních škol s účastí naší školy

Střední škola technická, gastronomická a automobilní Chomutov se zúčastnila ve dnech 3. a 4. 11. 2015 výstavy škol Vzdělávání 2016, která se konala ve sportovní hale v Chomutově.

SŠTGA Chomutov byla oceněna zaměstnavateli

Ve čtvrtek 15. října 2015 se v rámci zahajovací ceremonie veletrhu EDUCA MYJOB LIBEREC 2015, který se konal v Home Credit Aréně Liberec, uskutečnilo vyhlášení výsledků 2. ročníku soutěže „Škola doporučená zaměstnavateli“, jejímž organizátorem a vyhlašovatelem je Klub zaměstnavatelů. Ocenění je pečetí kvality a potvrzením od významných zaměstnavatelů, že absolventům těchto škol rádi nabídnou zaměstnání.

Střední škola technická, gastronomická a automobilní Chomutov se mezi školami Ústeckého kraje umístila na třetím místě. Toto ocenění charakterizuje, že škola poskytuje kvalitní vzdělávání a charakterizuje nejrůznější formy propojení školy se zaměstnavateli jak v počátečním tak i dalším vzdělávání. O absolventy školy projevují zájem firmy, které jim nabízejí nejen kvalitní zaměstnání po ukončení vzdělání, ale také nabízejí i různé formy podpory žáků již v průběhu vzdělávacího procesu.


Slavnostní zahájení provozu linky na moštování ve středisku Jirkov

Dne 5.10. 2015 byl slavnostně zahájem provoz linky na moštování ve středisku Jirkov. Tato nová technologie bude součástí výukového procesu oborů Zahradník a Zahradnické práce.

Naučná stezka školním arboretem Jirkov

Koncem školního roku 2014/2015 byla slavnostně otevřena naučná stezka školním arboretem ve středisku Jirkov.

Naučná stezka navazuje na další zemědělské a zahradnické plochy, na kterých jsou pěstovány průmyslové plodiny (obilovivy, okopaniny, luskoviny), zelenina, květiny, okrasné dřeviny a také ovocné stromy. Rozmnožování a pěstování sadby pak probíhá ve sklenících a pařeništích. Komplexní výuka zemědělských a zahradnických oborů střední školy je tak realizována ve vzájemných souvislostech včetně ekologické výchovy a získání kladného vztahu k přírodě a její ochraně.

Stezka je zaměřena na cílovou skupinu pro žáky středních a základních škol, příp. mateřských škol, dále pak pro skupiny s dendrologickým, botanickým či biologickým zaměřením.

Stezku zhotovili žáci a zaměstnanci školy.

Naučná stezka vznikla v rámci projektu Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje ,,PTVÚK" - CZ.1.07/1.1.00/44.0005 a slavnostní otevření a slavnostní otevření proběhlo v květnu 2015.

Celkové finanční náklady pro realizaci stezky jsou 1 361 000 Kč.

Soutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2014/2015

V loňském školním roce se naše škola zúčastnila soutěže Dobrá škola Ústeckého kraje. V konkurenci třiatřiceti přihlášených škol z celého našeho kraje jsme se umístili na 9. místě.

Body do této soutěže získala naše škola zvláště za dobré výsledky našich žáků v odborných soutěžích regionálních i celostátních kol, za pořadatelství odborných soutěží, úspěšnou spolupráci se zaměstnavateli, zajištění více než čtyřiceti odborných exkurzí, přednášek a vzdělávacích kurzů pro žáky všech oborů vzdělávání, výsledky ve vzdělávání a hospodaření školy.

Naše poděkování patří všem reprezentantům a samozřejmě i učitelům teoretického a praktického vyučování, kteří připravovali žáky na soutěže nebo zajišťovali odborné exkurze a kurzy, nebo se do soutěže Dobrá škola zapojili jiným způsobem.

Číst dál...

Soutěž samostatných odborných prací žáků středních škol

Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků vyhlásil ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR již čtvrtý ročník soutěže samostatných odborných prací, které vypracovávají žáci středních škol jako součást Jednotného zadávání závěrečných zkoušek. Ve školním roce 2014/2015 byla soutěž vypsána pro 12 oborů středního vzdělávání.

Hodnocení prací provedla odborná komise složená ze zástupců MŠMT, Hospodářské komory ČR a NÚV, byl posuzován zejména odborný přínos, inovativní přístup, zajímavě pojaté vlastní zpracování daného tématu, grafické zpracování, dodržení všech bodů zadané osnovy.

Číst dál...

Motivační program pro střední školství v Ústeckém kraji

Základní vymezení a cíle programu

Motivace žáků posledních ročníků základních škol k zahájení studia a následnému získání středního vzdělání v dlouhodobě málopočetných a trhem práce poptávaných oborech vzdělání, která ve výsledku povede ke zvýšení počtu žáků nastupujících do prvních ročníků podporovaných oborů tak, aby v prvních ročnících byly otevírané třídy naplňovány do počtu 28 – 30 žáků a tento počet neklesal během studia, zvýšení počtu úspěšných absolventů podporovaných oborů, snížení počtu žáků, kteří předčasně odcházejí ze vzdělávacího procesu u vybraných oborů.

Číst dál...

Základní informace k profesním kvalifikacím

Škola je autorizovanou osobou pro profesní kvalifikace (viz přehled profesních kvalifikací) podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů.

Zájemce, který chce získat příslušnou profesní kvalifikaci, musí prokázat příslušné znalosti a dovedností v dané oblasti. Ty jsou určeny kvalifikačními standardy k jednotlivým profesním kvalifikacím. Tyto standardy jsou zveřejněny na:

http://novyportal.narodnikvalifikace.cz

Číst dál...

Pro rodiče a studenty

Škola a sociální síť

Škola má na sociální síti Facebook vytvořen profil, kde naleznete zajímavé odkazy, informace a fotogalerie z aktivit školy.


AtlasŠkolství - kam na střední školu 

Střediska Chomutov a Jirkov používají pro elektronickou komunikaci mezi žáky, rodiči a učiteli informační systém Bakaláři. Zde naleznete aplikaci pro mobilní telefony a tablety s OS Android.


Aplikace
ke stažení ZDE
.