Spolupráce školy

V rámci odborné přípravy žáků škola spolupracuje s regionálními společnostmi a institucemi, pracoviště těchto subjektů jsou součástí odborného výcviku a odborné praxe.

Děkujeme za spolupráci.

Nabídka prací a služeb

Na základě doplňkové činnosti školy, kde organizace využívá odbornosti svých zaměstnanců, škola nabízí práce a služby pro společnosti, instituce i veřejnost.


Aktuality

 Přijímací řízení pro školní rok 2016/2017
 Vyhlášení 8. kola
 
Informace pro 8. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017
 
 
 
 
 
 
 
  
 Přijímací řízení pro školní rok 2016/2017
 Výsledky 7. kola
 
Výsledky 7. kola přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 Přijímací řízení pro školní rok 2016/2017
 Výsledky 6. kola
 
Výsledky 6. kola přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017
 
 
 
 
 
 
 
 

Zahájení provozu nových pracovišť odborného výcviku

V pondělí 9. května 2016 škola slavnostně zahájila provoz nových CNC soustruhů a nového vybavení strojních dílen a také provoz nově zrekonstruovaných pracovišť odborného výcviku gastrooborů. Slavnostní akce se zúčastnil hejtman Ústeckého kraje pan Oldřich Bubeníček a další významní hosté.
a1
Prohlídka dílen pro strojní obory v areálu školy Pražská 702
 
a2
Zrekonstruované prostory školního gastrocentra Václavka
ve Václavské ulici v Chomutově

Velvyslanec USA navštívil naší školu

Dne 21. dubna 2016 navštívil Kadaň velvyslanec USA v České republice pan Andrew Schapiro. Tématem návštěvy bylo seznámení s řešením problému vyloučených lokalit a s úspěchy v začleňování jejich obyvatel na Kadaňsku. Pana velvyslance doprovázel ministr pro lidská práva ČR pan Jiří Dienstbier a starosta města Kadaně pan Jiří Kulhánek.
V Kadani čtvrtým rokem probíhá projekt Lokální partnerství, který je zaměřen na zlepšení situace ve vyloučených lokalitách, kde žije také mnoho mladých lidí, kterým chybí vzdělání a těžko získávají zaměstnání. Střední škola technická, gastronomická a automobilní Chomutov je dlouhodobým partnerem projektu, a proto byla jedna hodina programu věnována návštěvě střediska Kadaň, které se snaží tyto mladé lidí vzdělávat. V průběhu návštěvy si hosté prohlédli pracoviště odborného výcviku ve školní zahradě a  nově vybavené dílny pro strojírenské obory, kde se setkali s žáky oborů vzdělání zahradnické práce, zednické práce a strojní mechanik. Pan velvyslanec i pan ministr hovořili s žáky a pozitivně hodnotili jejich snahu vzdělávat se.

Na závěr návštěvy proběhla před školou tisková konference.

Školní turnaj ve futsalu 2016
5. února 2016 se ve sportovní hale v Údlicích konal další ročník celoškolního žákovského turnaje ve futsalu. Zúčastnilo se ho celkem 8 mužstev ze všech středisek školy - dvě z Chomutova, tři z Údlic, dvě z Kadaně a jedno z Jirkova.
První kolo probíhalo ve dvou skupinách systémem každý s každým, druhé kolo systémem play off. Do semifinále postoupila mužstva Arsenal Chomutov, Real Madrid Chomutov, Barcelona Jirkov a Liverpool Údlice. Výsledky jednotlivých zápasů si můžete prohlédnout zde.
Vítězové turnaje:
1. Arsenal Chomutov
2. Liverpool Údlice
3. Barcelona Jirkov
 
 
Soutěž "Most ze špejlí 2016"
Čtrnáct žáků druhého a třetího ročníku oboru Zednické práce ve středisku Kadaň se pod vedením svých učitelů Ing. Jiřího Vlčka, Petra Kodery a Petra Veselého zapojilo do soutěže „Most ze špejlí“, kterou vyhlásila Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie Kadaň. Úlohou soutěžících týmů bylo postavit při dodržení požadovaných technických parametrů ze špejlí most s co nevyšší nosností.
Práce na soutěžním projektu probíhaly od 11. ledna 2016 do 10. února 2016. Náš tým postavil z lipových špejlí, lepidla a černé režné nitě most dlouhý 103 cm a široký 16 cm, s výškou oblouku 30 cm a s hmotností 2 kg. Most byl „navržen a projektován“ jako lávka pro cyklisty a pro pěší.
12. 2. 2016 se vybraní žáci, kteří se nejvíce podíleli na realizaci projektu, pod názvem týmu „Zedníci z Kadaně“ a pod vedením Ing. Vlčka zúčastnili na SPŠS a OA Kadaň zkoušky nosnosti soutěžních mostů a vyhodnocení celého projektu. Náš most se co do splnění hodnocených technických parametrů umístil na 3. místě (unesl 200 kg) a získal také Čestné uznání za nejzdařilejší architektonické ztvárnění.
Celá akce, ale hlavně její výsledek, je povzbuzením pro žáky oboru Zednické práce do jejich dalšího studia.
 
 
Hry VII. zimní olympiády dětí a mládeže 2016
Náš příspěvek k přípravě a organizaci
Velkou výzvou pro naši školu bylo podílet se spolu s žáky studujícími obory vzdělání z oblasti gastronomie při zajištění cateringových služeb na Hrách VII. zimní olympiády dětí a mládeže 2016, které organizoval Ústecký kraj. Na tuto akci jsme se připravovali již od začátku školního roku tj. od září 2015. Hned na začátku jsme si rozdělili práci na úsek výrobní a úsek obsluhy. Výrobní úsek, tj. učitelé odborného výcviku a žáci, sestavoval možný sortiment výrobků, kterými jsme se chtěli na Olympiádě prezentovat. Výrobu zaměřil na nové druhy mini zákusků, pekly se koláčky, hledaly se nové trendy v oblasti studené kuchyně. Učitelé odborného výcviku a žáci z úseku obsluhy měli za úkol stanovit požadavky na potřebný inventář a připravit žáky při výuce na různé způsoby obsluhy, nakládání s inventářem a přípravou a výzdobou tabulí a prostor. Realizační tým domlouval s organizátory olympiády, jaké cateringové služby budou žáci naší školy zabezpečovat.
Škola během olympiády (17. – 21. ledna 2016) zabezpečovala občerstvení pro účastníky olympiády, členy organizačního a řídícího výboru a také pro hosty primátora města Chomutova. Již první den při příjezdu čekalo na všechny účastníky malé občerstvení. Malé sice bylo, ale vzhledem k počtu zúčastněných se jednalo o výrobu 3000 ks plněných baget. Škola připravovala po celou dobu olympiády občerstvení v Olympijském domě, ve který se proměnilo chomutovské divadlo a dále v saloncích na zimním stadionu. Jednalo se denně o občerstvení pro přibližně 200 hostů a 80 soutěžících. Naše služby si také objednal primátor města Chomutova, který pozval asi 100 hostů na Primátorskou číši, kde se kromě vína podávalo také občerstvení formou kanapek a finger lžiček s různými náplněmi. Velkou výzvou pro školu bylo zabezpečení závěrečného rautu, který se konal během závěrečného ceremoniálu a byl připraven pro téměř 200 hostů. Skládal se z několika druhů teplých jídel a studeného občerstvení včetně mnoha druhů zákusků. Zákusky byly ozdobeny zimní tématikou v duchu olympiády a upekli jsme také dva dorty s logem olympiády Bambou.
Výrobu zabezpečovalo 14 učitelů odborného výcviku a zhruba 40 žáků. Úsek obsluhy v Olympijském domě s žáky oboru vzdělání hotelnictví zajišťoval učitel Ing. Jiří Vavřík, na zimním stadionu působila učitelka odborného výcviku Eva Květoňová spolu s žáky oboru vzdělání kuchař-číšník, tedy zhruba s dvaceti žáky. Úsek výroby pod vedením Ing. Alice Berchové zajišťoval výrobu celého podávaného sortimentu. Učitelé odborného výcviku se svými žáky pracovali na dvě směny. Dali jsme si za úkol, že veškeré výrobky budou expedovány průběžně, několikrát za den, aby byly stálé čerstvé. 
Za vzorné služby jsme obdrželi Diplom za nejlepší občerstvení, který podepsal hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček a předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval.
 
 

Jak jsme obsluhovali prezidenta republiky

V prosinci 2015 navštívil prezident republiky Miloš Zeman Ústecký kraj. Ve středu 9. 12. 2015 zavítal také do Kadaně, kde se setkal s představiteli města, zástupci příspěvkových organizací a také s místními občany.
Ke zdárnému průběhu návštěvy přispěli také žáci 1. a 2. ročníku oboru kuchař – číšník ze středisek Kadaň a Údlice Střední školy technické, gastronomické a automobilní Chomutov. Pod vedením svých pedagogů připravili slavnostní tabuli a stůl pro tiskovou konferenci. Podíleli se na obsluze prezidenta republiky, jeho doprovodu a dalších hostů při slavnostním obědě.
Kromě jistě nevšedního setkání s vrcholnými představiteli našeho politického života i představiteli města Kadaň získali hlavně žáci 1. ročníku také mnoho nových poznatků a dovedností ze svého oboru a svou prací i profesionálním vystupováním vzorně reprezentovali svoji školu. Svědčí o tom i velmi kladné hodnocení a poděkování od organizátorů i účastníků setkání.

Realizace projektů školy

V tomto roce škola realizovala několik projektů určených pro podporu výuky. V rámci těchto projektů škola pořídila stroje a zařízení pro jednotlivá střediska školy a také realizovala výstavbu naučné stezky, která slouží nejen našim žákům ale také žákům ze středních a základních škol regionu. Jak se realizace jednotlivých projektů vydařila můžete posoudit v prezentační fotogalerii.SŠTGA Chomutov byla oceněna zaměstnavateli

Ve čtvrtek 15. října 2015 se v rámci zahajovací ceremonie veletrhu EDUCA MYJOB LIBEREC 2015, který se konal v Home Credit Aréně Liberec, uskutečnilo vyhlášení výsledků 2. ročníku soutěže „Škola doporučená zaměstnavateli“, jejímž organizátorem a vyhlašovatelem je Klub zaměstnavatelů. Ocenění je pečetí kvality a potvrzením od významných zaměstnavatelů, že absolventům těchto škol rádi nabídnou zaměstnání.

Střední škola technická, gastronomická a automobilní Chomutov se mezi školami Ústeckého kraje umístila na třetím místě. Toto ocenění charakterizuje, že škola poskytuje kvalitní vzdělávání a charakterizuje nejrůznější formy propojení školy se zaměstnavateli jak v počátečním tak i dalším vzdělávání. O absolventy školy projevují zájem firmy, které jim nabízejí nejen kvalitní zaměstnání po ukončení vzdělání, ale také nabízejí i různé formy podpory žáků již v průběhu vzdělávacího procesu.

Škola a sociální síť

Škola má na sociální síti Facebook vytvořen profil, kde naleznete zajímavé odkazy, informace a fotogalerie z aktivit školy.


AtlasŠkolství - kam na střední školu 

Střediska Chomutov a Jirkov používají pro elektronickou komunikaci mezi žáky, rodiči a učiteli informační systém Bakaláři. Zde naleznete aplikaci pro mobilní telefony a tablety s OS Android.


Aplikace
ke stažení ZDE
.