Spolupráce školy

V rámci odborné přípravy žáků škola spolupracuje s regionálními společnostmi a institucemi, pracoviště těchto subjektů jsou součástí odborného výcviku a odborné praxe.

Děkujeme za spolupráci.

Nabídka prací a služeb

Na základě doplňkové činnosti školy, kde organizace využívá odbornosti svých zaměstnanců, škola nabízí práce a služby pro společnosti, instituce i veřejnost.


Aktuality

Ředitelské volno a třídní schůzky - středisko Chomutov

V úterý 22. 4. 2014 je pro třídy na teoretickém vyučování vyhlášeno ředitelské volno z důvodu konání přijímacích zkoušek. Týká se tříd 1.AT, 1.MA, 1.SA, 1.ZA, 2.AT, 2.MA, 2.DA, 2.OA, 2.ZA, 3.AA, 3.AT, 3.SA a 4.MA.

Ve středu 23. 4. 2014 jdou třídy 1.AT, 1.MA, 1.SA, 1.ZA, 2.OA, 2.ZA, 3.AA, 3.AT, 3.MA, 3.SA a 4.MA do kina Svět v Chomutově na filmové představení Fair play. Cena představení je 50 korun.

Ve čtvrtek 24. 4. 2014 se ve středisku Chomutov konají od 16.00 hodin třídní schůzky.

Oznámení

Rozhodnutím Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 30. 10. 2013 se slučuje ke dni 1. 1. 2014 Střední odborná škola služeb a Střední odborné učiliště, Kadaň 5. května 680, příspěvková organizace se Střední školou technickou, gastronomickou a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace. Nástupnickou organizací se stává Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace.

Motivační program pro střední školství v Ústeckém kraji

Základní vymezení a cíle programu

Motivace žáků posledních ročníků základních škol k zahájení studia a následnému získání středního vzdělání v dlouhodobě málopočetných a trhem práce poptávaných oborech vzdělání, která ve výsledku povede ke zvýšení počtu žáků nastupujících do prvních ročníků podporovaných oborů tak, aby v prvních ročnících byly otevírané třídy naplňovány do počtu 28 – 30 žáků a tento počet neklesal během studia, zvýšení počtu úspěšných absolventů podporovaných oborů, snížení počtu žáků, kteří předčasně odcházejí ze vzdělávacího procesu u vybraných oborů.

Číst dál...

Základní informace k profesním kvalifikacím

Škola je autorizovanou osobou pro profesní kvalifikace (viz přehled profesních kvalifikací) podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů.

Zájemce, který chce získat příslušnou profesní kvalifikaci, musí prokázat příslušné znalosti a dovedností v dané oblasti. Ty jsou určeny kvalifikačními standardy k jednotlivým profesním kvalifikacím. Tyto standardy jsou zveřejněny na:

http://novyportal.narodnikvalifikace.cz

Číst dál...

Škola a sociální síť

Škola má na sociální síti Facebook vytvořen profil, kde naleznete zajímavé odkazy, informace a fotogalerie z aktivit školy.


Online návštěvy

Právě přítomno: 5 hostů a žádný člen

AtlasŠkolství - kam na střední školu